Vlaamse studenten volgen deel opleiding sociaal werk in Vietnam

Vietnamese delegatie

Lunchen bij de decaan thuis en les rond werken met oorlogsinvaliden

Sinds twee academiejaren volgen studenten van Arteveldehogeschool gedurende één semester les aan de Hanoi National University of Education in Vietnam. En ze doen er ook praktijkervaring op binnen een lokale organisatie. Dit past in een uitwisselingsakkoord dat in 2015 tot stand kwam. Vietnam is één van de strategische partners waarop Arteveldehogeschool inzet.

Op dit moment volgen Toke, Hannah, Joachim en Marie les in Hanoi. Opleidingscoördinator Bachelor in het sociaal werk Marijke Decleir: “Onze studenten worden met veel zorg, respect en gastvrijheid onthaald en worden zelfs thuis, persoonlijk bij de dean ontvangen. Ze ontdekken er andere dimensies van het sociaal werk, dat momenteel volop in ontwikkeling is in Vietnam. Zo volgen ze o.a. een opleidingsonderdeel rond het werken met personen met een handicap en oorlogsinvaliden.”

Via uitwisseling van medewerkers exploreren de Hanoi National University of Education en Arteveldehogeschool volop verdere samenwerkingsmogelijkheden. Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 december ontvangt Arteveldehogeschool een delegatie bestaande uit Professor Nguyen Van Minh, President HNUE, algemeen directeur, Dr. Nguyen Hiep Thuong, Head of Faculty of Social Work HNUE en MSc. Luong Quang Hung, Teacher Social Work and International Project Manager. Via uitwisseling, werkbezoeken, open lessen…wordt de context van het sociaal werk en de samenwerkingsmogelijkheden wederzijds verkend.