Nieuwe Waddist-app peilt naar de mening van jongeren

Via de nieuwe Waddist app kunnen jongeren van 12 tot en met 30 jaar elke dag delen wat ze denken, voelen en meemaken. Er wordt veel gesproken over jongeren, maar nog te weinig met hen. Arteveldehogeschool en De Ambrassade brengen daar nu verandering in. Je vindt de app in de Play Store en App Store.

Dagelijkse jongerenbarometer

De Ambrassade en Arteveldehogeschool stellen vandaag de Waddist-app voor, de online barometer die dagelijks peilt naar hoe jongeren denken over allerlei thema’s. Via een dagelijkse update van drie vragen over verschillende thema’s uit hun leefwereld leert Waddist wat er echt leeft bij jongeren.

“Waddist is een voorbeeld van het soort onderzoek waar wij als Arteveldehogeschool voor staan: het is een participatieve en laagdrempelige tool om de stem van de gebruiker, in dit geval jongeren, te horen.” 

- Sofie Vanassche, Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling in het domein Onderwijs (Arteveldehogeschool). 

Door de dagelijkse antwoorden genereert Waddist een uitgebreide database aan uitspraken en cijfers over jongeren, door jongeren. De resultaten worden gedeeld met pers, beleidsmakers, onderzoekers en jongeren zelf om zo veel mogelijk impact te bereiken. De Waddist-gebruikers zijn mede-eigenaar en mede-onderzoeker. Zij krijgen de antwoorden de volgende dag direct te zien in de app en kunnen het delen via hun eigen sociale mediakanalen. Zo worden jongeren meer gehoord en worden uitspraken over jongeren door pers en beleidsmakers gefundeerd. Waddist streeft ernaar om op langere termijn een tool te worden die de stem van jongeren, in al hun diversiteit, weerspiegelt en van daaruit ook kan wegen op het beleid.

“Jongeren zelf aan het woord laten over de thema’s die spelen in hun leefwereld is voor De Ambrassade altijd een speerpunt geweest. Waddist moet dé tool worden om de vinger aan de pols te houden bij jongeren en hun stem centraal te zetten in de debatten over hun leefwereld. Na verloop van tijd wordt deze app een schat aan informatie voor jeugdorganisaties, beleidsmakers, maar ook jongeren zelf.” 

- Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade.

3 vragen en 1 tip

Jongeren loggen in met hun e-mailadres of socialmedia-account. Daarna geven ze hun geboortejaar en postcode in, en kunnen ze de vragen van de dag beantwoorden. De app stelt elke dag 3 meerkeuzevragen om te weten wat jongeren denken, voelen en meemaken.

Voorbeelden van zo’n vragen zijn: 

•    Heb je ooit al eens gespiekt bij een toets of examen?
•    Ben je in deze corona-periode al in aanraking gekomen met de politie?
•    Hoe snel wordt je haar vettig?

Na de vragen krijgen ze een tip van de dag en zien ze ook geanonimiseerd wat andere Waddisters antwoordden op de vragen van de dag ervoor. De tip van de dag wordt aangeleverd door het Vlaamse jeugdinformatieplatform WAT WAT en is afwisselend luchtig of informatief, naargelang de thema’s in de vragen.

Platform voor en door jongeren

Waddist is een platform voor en door jongeren: zij bepalen wat Waddist is. De app dropt niet zomaar elke maand een ander onderzoek gecamoufleerd als kleurrijke app, maar verzamelt vragen bij jongeren en partners. Ook Jeugdorganisaties en onderzoekers kunnen dus vragen insturen, maar die komen niet automatisch in de app. Elke voorgestelde vraag wordt door het Waddist-team zorgvuldig bekeken op inhoud, verwoording en impact op de gebruiker. 

Waddist kan kort op de bal spelen. Staat er iets over jongeren in de krant? Dan weten we de volgende dag al wat zij daarvan vinden. Doordat ze zelf vragen insturen, weet Waddist ook wat er leeft bij jongeren en informeert de app hen over hoe een thema leeft bij hun leeftijdsgenoten. 

Waddist kan alleen maar een krachtige tool zijn als veel jongeren de app blijven gebruiken, en als die groep een weerspiegeling wordt van jongeren in al hun diversiteit. Om jongeren actief te houden worden verschillende spelelementen geïntroduceerd zoals antwoord-streaks, een badgesysteem en sociale mediakanalen. Maar vooral wordt ingezet op intrinsieke motivatie: de app moet interessant zijn voor jongeren, leuk, en makkelijk in gebruik. Om jongeren op te roepen de app te installeren start vandaag een sociale mediacampagne op verschillende platformen met influencers zoals Ender Scholtens, Younes Idrissi en Anneleen Debaveye.

"Jongeren staan centraal in veel van de kernactiviteiten van onze Arteveldehogeschool. Zowel onze eigen studenten behoren tot de doelgroep, maar evenzeer de jongeren waarmee leraren, sociaal werkers en andere professionals die wij opleiden werken. Via Waddist kunnen we de stem van jongeren een plaats geven in actuele vraagstukken en innovatieve projecten rond onderwijs, vrije tijd, jeugd(welzijns)werk, … 

- Sofie Landuyt, Directeur in het domein Onderwijs (Arteveldehogeschool).

Arteveldehogeschool en De Ambrassade slaan de handen in elkaar

Het idee achter Waddist ontstond nadat Arteveldehogeschool 'Teacher Tapp Vlaanderen' lanceerde in oktober 2020. Die app stelt elke dag 3 vragen aan leerkrachten. En wordt gebruikt voor onderzoek en om input te kunnen geven aan beleid. De onderzoekers van Arteveldehogeschool voelden hoe krachtig het is om mensen een stem te geven. Dat wilden ze ook voor jongeren doen, een groep die in de coronacrisis vaak vergeten werd. Dus klopten ze aan bij De Ambrassade, Het Vlaamse expertisecentrum jeugdbeleid en ondersteuner van het Vlaamse jeugdwerk. 

HET WADDIST-TEAM:

Meer weten over Waddist?

Ga naar www.waddist.be of download de app: