Wetenschapscafé Armoede in België

Het volgende wetenschapscafé over armoede vindt op 1 december online plaats via de Facebookpagina van Wetenschapscafés. De gasten zijn Kaat Van Wouwe (Arteveldehogeschool) en Caroline Vandekinderen (HoGent). Beiden doen onderzoek naar armoede in België en willen via concrete, menselijke verhalen in dialoog gaan en burgers tot actie aanzetten.

Welk onderdeel van armoede willen jullie belichten?

Caroline Vandekinderen: “Mensen die in armoede leven hebben meestal een tekort aan voeding en daarom zijn er verschillende voedselinitiatieven die armen helpen om in voedsel te kunnen voorzien. Tegenwoordig is dat een hot topic geworden: in 2000 waren er 92.000 mensen die een beroep deden op voedselinitiatieven. In 2020 zijn dat er al 195.000 geworden. Dat is meer dan het dubbele in 20 jaar tijd. Mijn onderzoek gaat na welke rol die voedselinitiatievenspelen nu precies spelen binnen armoedebestrijding en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van armoedebestrijding via beleid. Maar op het wetenschapscafé zullen we het uitgebreider zien dan enkel de voedselinitiatieven.”

Kaat Van Wouwe: “In ons onderzoek belichten we de financiële én sociale component van armoede. Sociale uitsluiting komt overal voor in onze samenleving. Ik geef het aandacht door samen te werken met opgeleide ervaringsdeskundigen. Ik reik mijn kennis aan, aan hen en zij reiken hun kennis aan van binnenuit. Die kennis wordt dan zo doorgegeven aan de opleidingen binnen Arteveldehogeschool. Want die ervaringsdeskundigen hebben een expertise die onmisbaar is. Zij kennen de dagelijkse struggle, maar hun expertise wordt binnen de wetenschap vaak onderbelicht.”

Het wetenschapscafé vindt online plaats. Wat zijn jullie verwachtingen?

Vandekinderen: “Samen met de moderator bespreken we voor het café welke richting we uitgaan aan de hand van een aantal interviewvragen. Eens we van start gaan, bouwen we wel op elkaars verhaal voort. Er is ook ruimte voor vragen vanuit het, dus ik hoop vooral dat er gemotiveerde kijkers zullen zijn die vragen durven te stellen.”

Van Wouwe: “Ik hoop dat we, ondanks dat het wetenschapscafé online plaatsvindt, toch wat interactie kunnen hebben met het publiek. Laat de kritische vragen maar komen, want zeker nu in coronatijden ligt de ongelijkheid volledig bloot en daar moet dringend iets aan gedaan worden!”

Zit je op je honger en wil je meer te weten komen over armoede in België? Volg dan online mee op 1 december via Facebook. Het wetenschapscafé start om 19.45 uur en eindigt rond 21.30 uur.

Kom kijken en stel via de pagina nu al je vragen aan Caroline Vandekinderen en Kaat Van Wouwe. Wil je meer weten over andere wetenschapscafés of wil je wat meer informatie? Deze vind je hier terug!