Nieuws

‘Heel veel scholen zijn op zoek naar studenten die kunnen inspringen voor een uitgevallen leerkracht. Onze studenten krijgen zelfs al jobaanbiedingen nog voor ze begonnen zijn aan hun stage’, vertelt stagecoördinator Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Veerle Vandenberghe in De Standaard. Om scholen te helpen vacatures in te vullen, organiseert de opleiding op 19 juni het netwerkevent 'Zuurstof voor onderwijs', met o.a. sollicitatiemarkt 'Tinder voor onderwijs'.
Meer dan 70 % van de Vlaamse jongeren vindt het een meerwaarde als media influencers zouden inzetten. Dat blijkt uit een onderzoek van onze hogeschool bij 1.800 Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar.
Revalideren na een ongeval of ziekte is niet gemakkelijk. Zeker in landen waar je als patiënt vaak beperkte middelen of een gebrekkige toegang hebt tot professionele hulp. Om kwetsbare groepen in Rusland en Kosovo te helpen ondersteunen, zette de opleiding Ergotherapie van Arteveldehogeschool de voorbije twee jaar mee de schouders onder het SOCRE-project, gefinancierd door Erasmus+. Dat zorgde voor heel wat kennisuitwisseling. De Europese en niet-Europese partners zijn deze week een laatste keer te gast in Gent.
Woensdagavond ging 3ID LABS met de titel 'Inspirerend Initiatief 2019' lopen tijdens Gentrepreneur Awards. 3ID LABS is een innovatief onderwijsproject dat in 2018 startte aan Arteveldehogeschool. Het opzet: een internationale groep studenten - jong en oud - uit uiteenlopende opleidingen zoekt gedurende één semester een oplossing voor een concrete maatschappelijke uitdaging.
Zondag 12 mei tonen kinderen tussen 9 en 12 jaar dat de volgende generatie klaarstaat om onze planeet te redden. Niet door te spijbelen, wel door naar Arteveldehogeschool te trekken voor de kinderuniversiteit en te leren hoe wetenschap kan bijdragen tot het milieu. 
Het nieuwe vierde jaar Verpleegkunde bestaat voor een groot deel uit contractstage. Op donderdag 2 mei stelden 30 organisaties tijdens een infomarkt op campus Kantienberg hun stagemogelijkheden voor. Aan de studenten nu om hun keuze te maken!
Duaal leren is in het secundair onderwijs al goed ingeburgerd. In het hoger onderwijs daarentegen werden tot nog toe niet alle mogelijkheden tot ‘leren op de werkplek’ volledig gebruikt. Arteveldehogeschool brengt hierin verandering via een uniek ESF-project (Europees Sociaal Fonds).
Woensdagmiddag 24 april was het eindelijk zover: campus Watersportbaan werd officieel geopend! Officieus gebruiken lesgevers en studenten Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie de campus al volop sinds begin dit jaar. En dat ze er zich al thuisvoelen bleek duidelijk tijdens de opening, de studenten verzorgden een spectaculaire openingsshow.
Sinds het hogeschooldecreet (1995) worden opleidingen aan de hogescholen gefinancierd volgens ‘puntengewichten’. Een student bedrijfsmanagement staat voor 1,0 punten, een student chemie staat voor 1,2 en een student verpleegkunde bijvoorbeeld voor 1,6 punten. Dit systeem is anno 2019 onhoudbaar, vindt algemeen directeur van Arteveldehogeschool Tomas Legrand.
Docenten en medewerkers van Arteveldehogeschool zijn deze week te gast bij Oulu University of Applied Sciences (OAMK). Het opzet? Kennis en ervaringen uitwisselen met Europese collega's!
Alle campussen van Arteveldehogeschool zullen gesloten zijn op donderdag 4 april naar aanleiding van de Onderwijsdag. 
Arteveldehogeschool haalt de omheining rond campus Kantienberg weg en maakt daardoor de groene zone toegankelijk voor de buurt en de studenten. Om de tuin aantrekkelijk te maken, worden tuinbanken gezet en fruitbomen gepland. De studenten pakken woensdag zelf de spade in de hand voor de plantactie en kiezen dus resoluut voor digging for the future.
Maart is traditioneel de ‘Maand van de Tand’ in Gent. Dus stelden onze studenten Mondzorg in aanwezigheid van de Gentse schepen Rudy Coddens hun project rond gezondheidspromotie voor: een methodiekenkoffer rond mondzorg, voor ouder(s), begeleiders en kinderen.  
VRT NWS, Mediawijs, Arteveldehogeschool en IMEC lanceren de EDUbox Nepnieuws voor jongeren uit het middelbaar onderwijs
Vorige maand trokken psychotherapeuten Katrien Verhoeven en Lien Coppejans naar het Munnage Counseling Center in Oeganda, om training te geven aan de lokale counselors. Niet evident, in een land waar de bevolking eerder geneigd is om een heks te raadplegen bij problemen.
Afgelopen week nam België met een delegatie van 114 atleten deel aan de Special Olympics in Abu Dhabi. Verschillende studenten Audiologie reisden mee, om de sporters te onderwerpen aan een gehoorscreening.
"Kiezen is verliezen. Dat geldt ook bij een jaarverslag", zegt algemeen directeur Tomas Legrand in het voorwoord van 'Dit is Arteveldehogeschool'. De selectie onderwerpen die de verkorte versie van het jaarverslag haalden illustreren dat al wat leeft aan projecten, onderzoeken en opleidingen enzovoort bijzonder uiteenlopend is. En toch is er één constante: "elke dag zetten onze medewerkers en studenten alles op alles".
Hoe zorg je ervoor dat de Verenigde Naties luisteren naar de stem van de Belgische jeugd? Via jeugdvertegenwoordigers. Oud-studenten Sociaal werk Flore De Pauw en Lisa Koopman zijn gisteren na een selectieprocedure, jurygesprek en stemweek gisteren benoemd tot VN-jeongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling & jeugd.
Jongeren met een migratieachtergrond hebben het vaak extra moeilijk op school. Een game ontwikkeld door de jonge Gentse Serious Urban Game®-ontwikkelaar [ew32] helpt hen aan méér inzicht in hun eigen kwaliteiten en talenten. Dat motiveert hen om die laatste paar maanden of jaren op school toch nog door te zetten en hun diploma secundair onderwijs te behalen. Zweden en Finland gaan er alvast mee aan de slag.
Elk jaar krijgen 20.000 Belgen een beroerte. En elke seconde telt, dus is het belangrijk dat iederéén de symptomen van een beroerte kan herkennen. Onze studenten Verpleegkunde trokken de stad in, om voorbijgangers kennis te laten maken met de FAST-test.
Tien studenten Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Internationaal Ondernemen, zijn samen met studenten van andere (buitenlandse) hogescholen op handelsmissie getrokken naar Thailand. Het doel? Producten van hun opdrachtgevers exporteren naar Thailand. 
De verpakkingssector zit in de lift en ons land telt enkele wereldspelers in zijn rangen op het vlak van prepress en productie. Reden genoeg voor Arteveldehogeschool om een inspirerend seminarie te organiseren voor haar oud-studenten, werkveld en huidige studentenpopulatie!
De directeurs van de twee grootste Gentse hogescholen, Arteveldehogeschool en HOGENT, roepen hun studenten en lectoren op deel te nemen aan de klimaatmars in Gent op zondag 24 februari. “Niet alleen om te tonen dat we de klimaatproblematiek au sérieux nemen en dat actie hoognodig is maar ook om aan de beleidsmakers te tonen dat we bijdragen aan oplossingen”, aldus algemeen directeur van Arteveldehogeschool Tomas Legrand. “Belangrijk hierbij is dat we dit samen doen met het werkveld, de burgers en andere stakeholders”, vult Koen Goethals algemeen directeur van HOGENT aan.
Een dementievriendelijke stad maken van Gent, waar personen met dementie een volwaardige plaats hebben, actief kunnen deelnemen aan de maatschappij en de juiste hulp krijgen. Dat is het doel van de 'Engagementsverklaring Dementievriendelijke Gent 2019-2025' die Arteveldehogeschool samen met 27 partners heeft ondertekend.
Arteveldehogeschool zal vanaf academiejaar 2019-2020 de nieuwe Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs aanbieden. Dat werd beslist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding stoomt vakspecialisten zoals elektriciens, kinderverzorgers, bakkers en kappers klaar voor een job in het onderwijs.
De uitstoot van broeikasgassen terugdringen? De klimaatopwarming bestrijden? Onze studenten en hun kinderen een leefbare wereld geven? Daar tekenen wij voor! Arteveldehogeschool zet met veel plezier haar schouders onder de campagne Sign for my future. Onze algemeen directeur Tomas Legrand geeft alvast het goede voorbeeld.
Ons pas goedgekeurde Europees onderzoeksproject i.s.m. internationale partners vanuit België, Nederland, Frankrijk en Engeland zet in op blijven werken met kanker, en bestaat uit verschillende sporen: jobcoaching voor mensen met kanker, een opleidingstraject voor hr-professionals en een toolbox voor bedrijven. 
Stem op woensdag 6 en donderdag 7 februari zeker af op MNM tussen 23 u. en middernacht, want dan nemen onze laatstejaars Journalistiek de studio over tijdens Student Late Night!
Als student je eigen onderneming oprichten op school, zonder risico om te falen en zonder je te moeten bekommeren om de administratie: het kan voorlopig alleen in Gent. Gentrepreneur Company, zo heet de nieuwe coöperatieve vennootschap die daarvoor opgericht werd door Universiteit Gent, HOGENT en Arteveldehogeschool. Deze samenwerking is enig in zijn soort en oogst alvast internationale interesse.
Donderdag 31 januari heeft Arteveldehogeschool getuigschriften uitgereikt aan 15 studenten, als bekroning voor hun harde werk in excellentietraject ‘Aim for Die Sterreweg’. Dat uniek project geeft elk jaar een ander team van studenten de kans om de zorg voor kinderen met een beperking in Zuid-Afrika te verbeteren.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden