Onderzoeks- en dienstverleningscentra (ODC’s)

De Arteveldehogeschool bundelt het merendeel van haar onderzoeksactiviteiten in zes onderzoeks- en dienstverleningscentra (ODC’s). Elk ODC groepeert minimaal drie opleidingen rond een specifieke focus. Het onderzoek in deze ODC’s richt zich op vragen uit het werkveld waarbij onderzoekers, docenten, externe partners en eventueel studenten samen op zoek gaan naar concrete praktijkoplossingen en-toepassingen.