Onderzoeks - en dienstverleningscentrum (ODC)

Leer+

Internationaal congres leerstoornissen

De Arteveldehogeschool organiseert in samenwerking met universiteit Gent en de Katholieke Universiteit van Leuven het internationale IARLD-congres, het congres van the International Academy for Research in Learning Disabilities  van 1 tot 3 juli 2018 en dit in Gent. 

Meer info 

Een leidraad voor de klassenraad

Wil je meer weten over hoe je beslissingen kan nemen m.b.t. de schoolloopbaan van kinderen met speciale onderwijsbehoeften?

Ontdek de website.

Heb je vragen?

Christel Van Vreckem
Hoofdpromotor