Onze experten

Christel Van Vreckem
Expert in begrijpend lezen, dyslexie, lees- en spellingtests, spelling, voorbereidende lees- en spellingvaardigheden
Mieke Meirsschaut
Expert in inclusief onderwijs, specifieke onderwijsbehoeften, universeel ontwerp van leren
Carolien Frijns
Expert in (tweede-)taalverwerving, meertaligheid, taakgericht onderwijs, gelijke onderwijskansen
Melissa De Bruyker
Expert in anderstalige nieuwkomers (OKAN), (vreemde) taaldidactiek
Marieke Coussens
Expert in ADHD, autismespectrumstoornissen, DCD, participatie, spel, vroegbegeleiding
Frank Monsecour
Expert in duurzaam leren, universeel ontwerp van leren
Sofie Michels
Expert in inclusief onderwijs, universeel ontwerp van leren