Over leren met specifieke onderwijsbehoeften

Wie zijn wij?

Leer+ wil de leerkansen van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften verhogen.  We onderzoeken specifieke noden en ontwikkelen innovatieve toepassingen via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

We hebben expertise over verschillende thema's:

  • assessment, begeleiding, preventie
  • autismespectrumstoornissen, AD(H)D, DCD, dyscalculie, dyslexie
  • (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, taal- en wiskundedidactiek
  • specifieke onderwijsbehoeften
  • universeel ontwerp van leren, participatie, inclusie

Leer+ bundelt de knowhow van de opleidingen Bachelor in de logopedie en de audiologie, Bachelor in de ergotherapie, Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, Bachelor in het sociaal werk, Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs en Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren.  

Wat bieden wij aan?

Kennisontwikkeling

Leer+ doet praktijkgebaseerd onderzoek dat methodologisch goed onderbouwd is. En vooral, met praktisch resultaat. Elk onderzoek levert een concreet resultaat of advies op.

Productonwikkeling

Leer+ maakt ontwikkelde kennis praktisch bruikbaar via handige tools als leidraden, tests, remediëringsmaterialen, websites, artikels en boeken. Hier kan je enkele van onze realisaties bekijken.

Vorming, training & opleiding

We bieden vorming aan aan verschillende doelgroepen, zowel in open aanbod als op maat.