Realisaties & publicaties

Tests

Binnen Leer+ hebben we verschillende tests evidence-based ontwikkeld. Deze tests zijn uitgegeven.

 • Een test begrijpend lezen
  Van Vreckem, C., Desoete, A., De Paepe, L., &, Van Hove, H. (2016). Vlaamse Test Begrijpend Lezen. Gent: Academia Press
 • Een rekentest
  Van de Steene, D., e.a. (2016). Test meten en metend rekenen. TMMR. Gent: Academia Press
 • Een spellingtest
  Van Vreckem, C., & Desoete, A. (2016). Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. ST 1-6.Gent: Academia Press

Educatieve websites

Remediëringsmateriaal

Het remediëringsmateriaal dat u hieronder vindt, is evidence-based ontstaan. Het bestaat uit een algemene theoretische handleiding en zeven concreet uitgewerkte thema's.  Per thema is er een leidraad waarin de doelen, de aanpak, de instructies en feedback per taak uitgeschreven zijn. Elk thema bestaat ook uit een leesboek en kopieerbare werkbladen.

Boeken

 • Barron, C., Beckett, A. Coussens, M., Desoete, A., Cannon, Jones, N., Lynch, H., Prellwitz, M., Fenney, Salkeld, D. (2017). Barriers to Play and Recreation for Children and Young People with Disabilities. Exploring Environmental Factors. e-book in open access
 • Desoete, A., Vanderswalmen, R., De Bondt, A., Van Vreckem, C., Van Vooren, V., Vanderbeken, I., Van Dycke, S. (2015). Dyscalculie. Academia Press: Gent.

 • Desoete, A., Coussens, M., De Bruyker, M., De Maesschalck, K., Meirsschaut, M., Monsecour, F., & Van Vreckem, C. (2015). Is PCM een acroniem voor ‘participatie’, ‘contextbewust’ en ‘mogelijkheden zien’? (pp. 68-75). In E. Hantson, M.C. Van de Velde, & Desoete, A. (Red.) Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren. Theorie, praktijk en onderzoek van Process Communication Model. Gent: Academia Press.

 • Desoete, A., Praet, M., Van de Velde, C., De Craene, B., & Hantson, E. (2016). Enhancing mathematical skills through interventions with virtual manipulatives in Patricia S. Moyer-Packenham (Eds) International Perspectives on Teaching and Learning Mathematics with Virtual Manipulatives (pp.171-187).  Springer: Switserland. 

 • Frijns, C., & Jaspaert, K. (2017). Ik lees ik lees wat jij niet leest: leesplezier en begrijpend lezen in het basisonderwijs (en daarna). In: Jaspaert, K., Frijns, C. (Eds.), Taal leren. Van kleuters tot volwassenen, (pp. 101-121). Tielt: Lannoo Campus.

 • Frijns, C., & Jaspaert, K. (2017). Het kwik van de kinderen: over het stimuleren van taal leren in de kleuterklas. In: Jaspaert, K., Frijns, C. (Eds.), Taal leren. Van kleuters tot volwassenen, (pp. 45-76). Tielt: Lannoo Campus.

 • Frijns, C., & Mentens, M. (2017). Mopje in mijn moedertaal: een portret van leer-kracht in het volwassenenonderwijs. In: Jaspaert, K., Frijns, C. (Eds.), Taal leren. Van kleuters tot volwassenen, (pp. 221-226). Tielt: Lannoo Campus.

 • Frijns, C., Sierens, S., Van Avermaet, P., Sercu, L., Van Gorp, K. (2018). Serving policy or people? Towards an evidence-based, coherent concept of language awareness for all learners. In C. Hélot, C. Frijns, K. Van Gorp, S. Sierens (Eds.), Language Awareness in Multilingual Classrooms in Europe: From Theory to Practice (pp. 87-115). Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

 • Hantson, M., Van de Velde, C., & Desoete, A. (2015). Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren. Gent: Academia Pres

 • Hélot, C., Frijns, C., Van Gorp, K., Sierens, S. (Eds.) (2018). Language Awareness in Multilingual Classrooms in Europe: From Theory to Practice. Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

 • Hélot, C., Van Gorp, K., Frijns, C., Sierens, S. (2018). Introduction: Towards Critical Multilingual Language Awareness for 21st century schools. In C. Hélot, C. Frijns, K. Van Gorp, S. Sierens (Eds.), Language Awareness in Multilingual Classrooms in Europe: From Theory to Practice (pp. 1-20). Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

 • Jaspaert, K., & Frijns, C. (2017). Taal leren. Van kleuters tot volwassenen. Tielt: Lannoo Campus.

 • Sierens, S., Frijns, C., Van Gorp, K., Sercu, L., Van Avermaet, P. (2018). The effects of raising Language Awareness in mainstream and language classrooms: A literature review (1995–2013). In C. Hélot, C. Frijns, K. Van Gorp, S. Sierens (Eds.), Language Awareness in Multilingual Classrooms in Europe: From Theory to Practice (pp. 21-85). Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

Leidraden

De volgende leidraden werden ontwikkeld om de leerkracht in de praktijk te ondersteunen.

 • De Smet, M., D'Haeyer, J., Meirsschaut, M., & Naert, L. (2018). Een leidraad voor de klassenraad. Samen beslissen over scharniermomenten in de schoolloopbaan  van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Arteveldehogeschool Gent. Raadpleeg de leidraad online.
 • Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2014). Klaar voor redelijke aanpassingen, een leidraad. Arteveldehogeschool Gent. Raadpleeg de leidraad online.
 • Meirsschaut, M., Monsecour, F., & Wilssens, M. (2015). Universeel ontwerp in de klas en op school. Op-stap naar redelijke aanpassingen. Arteveldehogeschool, Gent. Raadpleeg de leidraad online.
 • Meirsschaut, M., Ruys, I. (2017). Teamteaching: samen onderweg. Een leidraad voor de praktijk. Arteveldehogeschool, Gent, in samenwerking met SONO, Steunpunt Onderwijsonderzoek. Raadpleeg de leidraad online.

Rapporten

Op vraag van het Steunpunt Onderwijsonderzoek verscheen onderstaand rapport.

 • Meirsschaut, M., & Ruys, I. (2017). Teamteaching: Wat, waarom, hoe en met welke resultaten? Een verkenning van de literatuur. Eindrapport literatuurstudie. Steunpunt Onderwijsonderzoek, Gent.

Artikels in tijdschriften

Callens, S., & Van Vreckem, C, &. (2016). Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden in de kleuterklas. Extra aandacht voor kleuters uit taalarme milieus is nodig. Zorgbreed, 13 (3): 16-25.

De Smet, M., Naert, L. en Callens, S. (2016). Bekommerd om het beste voor elk kind. Iedereen mee in de boot van het M-decreet. Basis, 5, Schoolwijzer, 17-20.

De Smet, M., Callens, S., & Naert, L. (2017). Meesterschap tegen een achtergrond van bekommernissen. Basis, 4, Schoolwijzer, 21-24.

De Wilde, V., & Eyckmans, J. (2017). Game on! Young learners’ incidental language learning of English prior to instruction. Studies in Second Language Learning and Teaching  7 (4),673-694 

De Wilde, V., & Eyckmans, J. (in press). Learning English through out-of-school exposure. Which levels of language proficiency are attained and which types of input are important? Bilingualism: Language and Cognition

Frijns, C. (2017). Een hok voor een geheim konijn: goede gesprekken voeren in de kleuterklas (en daarna). School- en Klaspraktijk, 59 (234).

Frijns C. (2017). Als ogen fonkelen: haal niet-schoolse gesprekken de kleuterklas in. Kleutergewijs.

Frijns C. (2017). 'Echte' gesprekken stimuleren anderstalige kleuters. EOS Wetenschap.

Frijns, C. (2018). Een krachtige taalleeromgeving voor kleine (en grotere) kinderen. Kleutergewijs

Frijns, C. (2018). Tovertafelgesprekken: (kwetsbare) kinderen aan het woord. VakTaal. Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 31(1), 16-17.

Frijns, C. (2018). Nederlands als tweede taal: Een onderzoek naar de relatie tussen interactiestijlen en taalverwerving bij kleuters. Tijdschrift Taal, 13(9), 4–7.  

Hantson, E., Van de Velde, C., De Bie, L., & Desoete, A. (2016). Kinderen motiveren kun je leren. Process Communiation Model PCM@home, Sprankel 27ste jaargang, nr 1 (januari-maart 2016), 16-28.

Hantson, E., Van de Velde, C., Baten, E., De Craene, B., Lemarcq, L., Van De Casteele, B., Pausenberger, P., Janssens, V., & en Desoete, A. (2017). Process Communication Model (PCM): een model om meer kinderen/jongeren te bereiken en om als team aan de slag te gaan vanuit een gemeenschappelijke taal., Signaal, 26 (2): 22-43.

Lievens, J. & Frijns, C. (2018). Maak kennis met Touch2Learn. Over smartphones en nóg slimmer onderwijs. TH&MA Hoger Onderwijs, 3, 79-84.

Meirsschaut, M., Monsecour, F., , M. & Wilssens (2017). Praktijkbox over UDL in het  boek Handelingsgericht Werken (2017) van Pameijer.

Titeca, D., Roeyers, H., & Desoete, A. (2016). Early Numerical Competencies in 4- and 5-Year-Old Children with Autism Spectrum Disorder. Focus on Autism and other Developmental Disabilities.

Träff, U., Desoete, A., & Passolunghi, M.C. (2016). Symbolic and non-symbolic number processing in children with developmental dyslexia. Learning and Individual Differences.

Ysenbaert, J., Bolle, L. en Desmet, L. (2018). Evalueren in diversiteit: over het maximaliseren van leerkansen bij élke leerling. Impuls, 49 (1). 21-29.

Van Vreckem, C, Desoete, A., Van Keer, H. (2015). Problemen met begrijpend lezen effectief aanpakken: het belang van ‘wat’ en ‘hoe.’ Signaal, 24 (2): 18-40

Van Vreckem, C, Desoete, A. (2015). Het ene kind met dyslexie is het andere niet… Implicaties uit begrijpend lees- en spellingonderzoek voor diagnostiek en therapie. Logopedie, 28(4): 58-66

Van Vreckem, C, & Callens, S. (2015). Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden van Vlaamse en Nederlandse kleuters: meer verschillen dan gelijkenissen…  Logopedie, 28 (6): 31-45

Van Vreckem, C., & Desoete, A. (2018). ‘Het handelingsgericht onderzoeken van spellingvaardigheden bij kinderen met leerstoornissen: een must!, Signaal, 27(1): 4-11

Van Vreckem, C., & Callens, S. (2018). ‘Voorkomen is beter dan genezen: kwetsbare kleuters spelend en effectief begeleiden naar een betere leesstart, Signaal, 27(4): 16-33

Van Vreckem, C., & Desoete, A. (2018). ‘Spelling of Pseudowords and Real Words in Dutch-Speaking Children With and Without Dyslexia, Topics in Language Disorders, 38(4): 286-298