De onderzoekende houding centraal

Quest zet in op het initiëren en bevorderen van de individuele onderzoekende houding van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij hebben we aandacht voor de organisaties en systemen waarin ze zich bevinden. We streven naar een duurzame versterking van individuen zodat zij zo een actieve rol kunnen spelen in de samenleving. We doen dit aan de hand van onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten.

Onze kernelementen

 • Individuele onderzoekende houding: we willen kinderen, jongeren en volwassenen uitdagen om te willen weten, begrijpen, bekritiseren, delen, communiceren, bereiken en innoveren. Hierdoor kunnen ze kritisch, creatief en probleemoplossend functioneren in een steeds complexere maatschappij. 

 • Aandacht voor de context: in onze onderzoeksmethoden nemen we expliciet de context mee waarbinnen individuen werken. We spelen in op het beleid binnen scholen, organisaties en andere instellingen door gebruik te maken van veranderingsmanagementtechnieken en schoolontwikkelingsonderzoek.

  Onze expertise

  Quest bestaat uit een multidisciplinair team met experten uit verschillende opleidingen (Bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en pedagogie van het jonge kind) en disciplines (exacte wetenschappers, beeldende kunstenaars, pedagogen, sociologen en grafisch-digitaal ontwerpers).

  Quest specialiseerde zich de voorbije jaren onder meer in volgende actuele domeinen:

  • STEM, STEAM, integratie van STEM & beweging
  • Tinkering
  • Educatie voor duurzame ontwikkeling
  • Wereldburgerschap
  • Kunst- en cultuureducatie
  • Uitdagende leeromgevingen

  Voor wie?

  Quest richt zich in de eerste plaats naar begeleiders van kinderen en jongeren op school en daarbuiten.

  We richten ons daarnaast ook tot:

  • kinderen en jongeren
  • intermediairen zoals directies
  • schoolinterne begeleiders zoals coördinatoren, pedagogisch begeleiders, schoolbesturen, CLB
  • Kind & Gezin, educatieve organisaties, uitgeverijen, overheid, ouders en lerarenopleiders