Realisaties & publicaties

Elk onderzoek door het onderzoeks- en dienstverleningscentrum TACOO levert een concreet resultaat of advies op. We vertalen dit naar handige tools, websites, handboeken en educatief materiaal.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van onze realisaties:

  • PRONET, professionaliseren van netwerken
  • Fusion Teams, onderzoek naar diversiteit in het jeugdwelzijnswerk
  • Het nieuwe teamwerken, onderzoek naar andere manieren van samenwerken binnen teams en de rol van de leidinggevende
  • LONT, verzameling van tools om leidinggevenden te helpen bij hun personeelsbeleid
  • Wanda, methodiek om in groep je praktijk te onderzoeken en te optimaliseren
  • EHBOzakboekje, re-integratie na burn-out
  • ScrumTalentKit, een HRtool in scrumstijl
  • HIIT@work, een haalbaar beweegprogramma op de werkvloer
  • ProuD, reflectief collegiaal leren op basis van pedagogische documentatie
  • Regierol lokale besturen op vlak van (kinder)armoedebestrijding, wetenschappelijk onderzoeksrapport