Creativiteit en innovatie in de zorg

Het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie doet praktijkgericht onderzoek naar innovatie in de zorg. We werken actief samen met externe partners uit de zorgsector, de technologie en andere maatschappelijke actoren.

De nadruk ligt op autonomie en participatie van mensen: welke (zorg-)noden hebben ze en hoe kunnen we daarop inspelen in de zorg en daarbuiten? In het licht daarvan gaan we na hoe innovatie en technologie kunnen ingezet worden om aan die noden te voldoen. We gaan hierbij resoluut voor een multidisciplinaire aanpak.

Volgende maatschappelijke uitdagingen staan hierbij voorop:

  • vergrijzing
  • maatschappelijke participatie van chronisch zieken
  • ‘goal-oriented care’
  • ‘shared decision making’ in de zorg
  • vermaatschappelijking van zorg
  • inactiviteit en sedentair gedrag (beweging als medicijn) 
  • ‘quantified self’ in tijden van digitalisering