Onze experten

Ignaas Devisch
Prof. Dr. Ignaas Devisch
medische filosofie en ethiek, fenomenologisch onderzoek, medicalisering
Dr. Elise Pattyn
onlinehulp, vermaatschappelijking, cliëntenparticipatie
09 234 94 39
Dr. Ine De Clerck
Beweging, fysieke activiteit en sport, fitheidsbepaling, gezondheid op het werk, beweging als medicijn
Ruben Vanbosseghem
active ageing, digitalisering
Stijn De Baets
kwaliteitszorg, participatie in de maatschappij (ICF), eerstelijnszorg, arbeidsreïntegratie
09 234 74 75