Onze experten

Contacteer ons vrijblijvend voor vragen of suggesties!

Dr. Ine De Clerck
Hoofdpromotor. Innovatieve beweegprogramma's, welzijn en gezondheid op het werk.
Dr. Elise Pattyn
Promotor opleiding Sociaal Werk. Onlinehulp, vermaatschappelijking en cliëntenparticipatie.
09 234 94 39
Dimitri Vrancken
Promotor opleiding Secundair Onderwijs, Aangepaste bewegingsactiviteiten, Gezondheidsbevordering.
Ruben Vanbosseghem
Promotor opleiding Verpleegkunde. Active ageing en digitalisering.
Stijn De Baets
Promotor opleiding Ergotherapie. Kwaliteitszorg, participatie in de maatschappij (ICF), eerstelijnszorg en arbeidsreïntegratie.
09 234 74 75
Prof. Dr. Patricia De Vriendt
Active Ageing, frele ouderen, betekenisvolle activiteiten en participatie, WoonZorgcentra
+32 9 234 71 78
Philippe Bocklandt
Onderzoek, ontwikkeling en implementatie van onlinehulpverlening.
Elise Cornelis
Activiteiten van het dagelijkse leven, betekenisvolle activiteiten, ouderenzorg (residentieel en acuut), neurocognitieve stoornissen
Vanessa Gauwe
Eerste lijn, chronische zorg, doelgerichte zorg, preventie in de eerste lijn
+32 9 234 74 38
Marianne Belpaire
Fysieke activiteit en beweging bij kwetsbare ouderen (ACTIEF@thuis)
+32 495 79 02 58
Dr. Annelies Maenhout
Onderzoeksmethodologie, gezondheidsbevordering, schouderblessures
+32 (0)9 234 76 25
Ank Eijkelkamp (MSc OT)
Familiegecentreerd werken, context- en handelingsgericht werken, kwalitatief onderzoek, participatief onderzoek
Lut De Jaegher
ICT, E-learning, Interculturele communicatie, DeMens (app voor personen met dementie)
Bart Van Houtte
(Reddend) zwemmen, EHBO, European Fitness Badge, basketbal
Prof. Dr. Dominique Van de Velde
Maatschappelijke participatie, doelgerichte zorg, eerste lijn, gezondheid, revalidatie, arbeidsreïntegratie, meetinstrumentontwikkeling en kwalitatief onderzoek.
Juul Lemey
eHealth, wondzorg & zorgproeftuinen
+32 9 234 75 42
Dr. Sofie Vanassche
Familiegecentreerd werken, partnerschapmodel, ouderbetrokkenheid