Realisaties en publicaties van onderzoeksprojecten

"Een gezonde geest in een gezond lichaam", de Romeinse dichter Juvenalis wist het al. Maar ook in onze tijden is dit zeer actueel. Wist je dat bewegen één van de meest effectieve manieren is om stress en burn-out tegen te gaan én te behandelen? Bewegen als medicijn, het kan!
CARMEN: Caring Role Model of Excellent Nursing creëert bewustwording en helpt bedside verpleegkundige groeien tot clinical leader
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Onderzoek naar de invloed van geluidsomgeving bij mensen met dementie.
Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
Digitale games vergroten de extrensieke motivatie en betrokkenheid van leerlingen en hebben een positief effect op het leren.  Toch worden games nog weinig ingezet in de lagere school.   Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en om deze efficiënt in te zetten in de les  om het leren van alle kinderen te bevorderen.
Dit onderzoeksproject focust op digitale stress en overload die wordt ervaren door werknemers uit de publieke sector. We brengen diverse digistress-profielen in kaart en focussen op oplossingen om digitale stress te verminderen.
Ontwikkeling van een verzameling van softwareapplicaties om de communicatie tussen ouderen en hun omgeving (mantelzorgers, familieleden en hulpverleners) te bevorderen.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Beweging op Verwijzing (ism stuurgroep Zorgregio Gent).
Hoe kunnen startende leerkrachten in het onderwijs ondersteund worden in hun continue professionalisering?
Vijftien Vlaamse organisaties konden met middelen van de Vlaamse Overheid een project ‘outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’ opstarten.
De Arteveldehogeschool ondersteunt deze projecten via een lerend netwerk.
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.
Dit onderzoeksproject focust op nieuwswijsheid van jongeren, specifiek ten aanzien van sociale media (zoals Facebook) en nieuwsaggregators (zoals Google). De kennis over en het omgaan met fake nieuws speelt hierin een belangrijke rol.
Binnen dit onderzoek gaan de Arteveldehogeschool en het Onderwijscentrum van de stad Gent samen op zoek naar wat succesvolle ingrediënten zijn voor het werken aan ouderbetrokkenheid binnen het beroepssecundair onderwijs. Leerlingen, ouders en actoren binnen het onderwijs (waarbij brugfiguren een cruciale schakel zijn) worden bevraagd over hoe zij ouderbetrokkenheid ervaren en wat volgens hen sterke elementen zijn.
Welke ervaring en deskundigheid zit er in het buitengewoon onderwijs? Hoe kan je als team je expertise delen met andere scholen en in co-creatie elkaar versterken?

Bewust zijn van je fitheid motiveert mensen om meer te bewegen. De European Fitness Badge is dé fitheidsmonitor om mensen op een eenvoudige manier bewust te maken van hun fitheid- en gezondheidsniveau.
Dienstverleners van prestarters geven aan dat er nood is aan een methodiek om prestarters te inspireren en ondersteunen in de vraag of ze hun ondernemerspad alleen of ‘samen’ willen bewandelen. In onze methodiek spreken we van ‘Behavior Design’ om te kijken hoe prestarters zich gedragen om vervolgens te kijken hoe en wat er eventueel kan veranderen, hoe we ze kunnen triggeren en hen de mogelijkheid geven om samen te starten.

Pagina's