Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Basisscholen als onderzoekende lerarenteams? Dit onderzoek biedt een overzicht van praktijkonderzoek is in Vlaamse basisscholen en zoekt succesverhalen om te laten zien hoe praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
Met dit project willen we Europese leraren wiskunde ondersteunen bij het begeleiden van hun leerlingen. Dit doen we door tools aan te reiken waarmee het leerproces gemonitord kan worden, en door een database met duurzame resources aan te leveren.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Jongeren rekenen op de hulp van hun ouders om nepnieuws te herkennen. Maar dat is een probleem, want ouders geven aan dat ze zelf te weinig kennis hebben over fake nieuws. Hoe kunnen we ouders helpen om samen met hun kinderen het onderwerp fake nieuws aan te pakken?
Dit project onderzoekt samen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners oplossingen om patiënten op een dynamische manier informatie en advies op maat te bieden aan de hand van slimme technologie.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
Buurtmakers gaat met kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren aan de slag rond circulaire economie in hun eigen buurt. We verkennen samen met hen kansen om ongebruikte materialen in te zetten voor een wijze buurt door te focussen op STEM-vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Clinical leaders kunnen gedefinieerd worden als bevlogen zorgverleners die hun kennis en expertise vertalen in aandacht voor goede, persoonsgerichte zorg. Ze zijn verbonden met de visie van het WZC en het team, en zijn communicatief vaardig met alle betrokkenen. Deze zorgverleners zijn eveneens flexibel ingesteld, hebben verantwoordelijkheidszin en zijn bovenal heel mensgericht met een warm hart voor bewoners. Deze clinical leaders kunnen een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven van bewoners en jobtevredenheid van zorgverleners in woonzorgcentra!
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
Zelfgestuurd leren, het belang ervan is al meermaals bewezen. De vraag bij leerkrachten is hoe je leerlingen daarin kan ondersteunen. Dit onderzoek heeft als doel om aan deze nood tegemoet te komen door het ontwikkelen van een professionaliseringstool voor leerkrachtenteams.
Hoe kan een krachtige leeromgeving in de klas tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en de ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals?
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
Ken of ben jij een jongere tussen 12 en 15 jaar en is lezen of foutloos schrijven (spellen) niet 'jouw ding'? Wil je weten of er sprake is van dyslexie?
In dit project ontwikkelen we en normeren we vier spellingtests, een technische leestest en twee begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
Rust roest, ook voor kankerpatiënten! Hoe krijgen we hen meer in beweging en stimuleren we een actieve levensstijl, zo snel mogelijk na de diagnose?
De Social Media Impact -barometer (kortweg SMI-barometer) brengt jaarlijks in kaart hoe Vlaamse bedrijven hun merk kunnen versterken bij Vlaamse jongeren. De focus van het onderzoek ligt op sociale media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, …) en recente trends zoals influencermarketing. Uit de SMI-barometer 2020 blijkt dat influencermarketing bij jongeren nog altijd effect heeft. Daarnaast bevestigt Instagram stilaan haar rol als belangrijkste sociaal medium. Maar afhankelijk van de sector duiken er ook veel andere sociale media op. Het volledige rapport is gratis te downloaden op www.smibarometer.be
Kleine Kinderen Grote Kansen is een Vlaanderen-breed netwerk van alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Onze doelstelling? Samen naar meer sociale gelijkheid.
In dit tweejarige traject gaan basisscholen aan de slag met begrijpend lezen, taalbeleid en duurzame schoolontwikkelingsprocessen.
Met dit verkennend project willen we inzoomen op samenwerkingsmodellen in de brede sociale sector. Dit thema past binnen een maatschappelijke evolutie waarbij vele uitdagingen zo complex zijn geworden dat die als organisatie alleen niet meer kunnen opgelost worden. De huidige coronacrisis was voor veel organisaties ook een soort test van de huidige aanpak van samenwerking. Dit onderzoek past binnen de werking van PRONET https://sites.arteveldehogeschool.be/pronet/
Wat maakt dat werknemers aangereikte gehoorbescherming niet dragen op de werkvloer?
Hoe kunnen bedrijven ondersteund worden om het gebruik van gehoorbescherming te faciliteren en stimuleren bij hun werknemers?

Van plasticvrije komkommers tot cosmetica en winkels zonder verpakkingen: duurzaamheid is steeds belangrijker bij de aankoop van producten als voeding of huishoudartikelen. Maar hoe ‘(duurzaam) verpakkingswijs’ is de Vlaming? Vinden ze duurzame verpakkingen belangrijk? Recycleren ze die verpakkingen? Begrijpen ze de verschillende recyclagesymbolen? En welke innovaties bestaan er op dit vlak?
Van 8 april tot 10 mei 2020 organiseerden wij een grootschalige online enquête naar nieuws in coronatijd.
Met dit project wensen we een begeleidingstraject te ontwikkelen op maat van Vlaamse familiebedrijven waar digitale transformatie en waarderend mensgericht ondernemen centraal staan.
In Vlaanderen bestond het nog niet: een overzichtelijk platform dat minstens 80 toegankelijke, betrouwbare en privacyveilige apps rond welzijn en geestelijke gezondheid groepeert.
Tegen eind augustus 2021 wordt zo’n platform gebouwd en zullen tienduizend bezoekers – zowel hulpverleners als burgers – de appstore bezocht hebben.
Dàt is de uitdaging van een ontwikkelingsproject met meerdere partners.
Arteveldehogeschool - opleiding bachelor sociaal werk is hierbij de projectverantwoordelijke.
Communiceren met hulpverleners en zorgverstrekkers gebeurt vooral face-to-face. In onze digitale samenleving mag een gezondheids- en welzijnsaanbod evenwel de onlinemogelijkheden niet negeren. Integendeel: chatten, e-mailen, onlinedagboeken, zelftests … er zijn zoveel mogelijkheden om hulp en zorg te versterken door onlinetools in te zetten. Het inzetten van onlinehulptoepassingen in de welzijnssector stelt ons echter voor tal van uitdagingen, zowel omtrent technische vereisten als omtrent onlinehulpcompetenties van de hulpverleners en zorgverstrekkers.
SentEMO is een multilinguaal, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse. Dit project is een samenwerking tussen Arteveldehogeschool (expertisenetwerk Communicatie, Media en Design) en de Universiteit Gent (afdeling Taaltechnologie) dat ondersteund wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Welke digitale en automation toepassingen liggen nu voor jouw organisatie binnen handbereik om je customer service te optimaliseren? We ontwikkelen een tool die op maat van jouw huidige noden en digitale profiel de next best steps selecteert.
Houdt verandering ook jou en je team bezig? Teams zijn voortdurend bezig met verandering om van hun school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting. Maar hoe verlopen die veranderingen? Welke gevolgen hebben ze op het werk van leraren en schoolleiders? En wat maakt de verandering werkbaarder? Wij onderzochten het.
Arteveldehogeschool, Stad Oudenaarde, Beli Centro, Aarova, SEVA, De Dagmoed, en Groep Maatwerk werken samen een voorstel voor een Sociaal Circulaire hub in de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde en omstreken) uit.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden