Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
Digitale games vergroten de extrensieke motivatie en betrokkenheid van leerlingen en hebben een positief effect op het leren. Toch worden games nog weinig ingezet in de lagere school.  Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en om deze efficiënt in te zetten in de les  om het leren van alle kinderen te bevorderen.
Om van elke school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting zijn schoolteams voortdurend bezig met verandering.Wij onderzoeken hoe dergelijke veranderingen verlopen en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn voor het werk van leraren en schoolleiders. Houdt verandering ook jou en je team bezig?
De problematiek rond vroegtijdige schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond wordt aangepakt in een internationaal project met Metropolia hogeschool (Helsinki) en de gemeente Karlstad (Zweden). Het project heeft tot doel om via (de ontwikkeling van) Serious Urban Games het vertrouwen in de school en samenleving bij deze doelgroep te versterken.
WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.
Dit project zet in op de realisatie van inclusieve leeromgevingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de school, de ouder en de ruimere schoolomgeving.
Onderzoek naar de succes- en risicofactoren van een routeplanner in de leerlingenbegeleiding voor kwetsbare leerlingen.
Dit project zet in op de vertaling van wetenschappelijke inzichten rond risicovol spel in praktische tools en handvaten voor begeleiders van peuters.
SHE DID IT draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills.
Dit onderzoeksproject focust op nieuwswijsheid van jongeren, specifiek ten aanzien van sociale media (zoals Facebook) en nieuwsaggregators (zoals Google). De kennis over en het omgaan met fake nieuws speelt hierin een belangrijke rol.
Dit onderzoeksproject focust op digitale stress en overload die wordt ervaren door werknemers uit de publieke sector. We brengen diverse digistress-profielen in kaart en focussen op oplossingen om digitale stress te verminderen.
CARMEN: Caring Role Model of Excellent Nursing creëert bewustwording en helpt bedside verpleegkundige groeien tot clinical leader
Hoe kunnen startende leerkrachten in het onderwijs ondersteund worden in hun continue professionalisering?
In dit onderzoek ontwikkelen we een instrument en bijhorende handleiding om participatieve processen bij het versterken van pedagogische kwaliteit te ondersteunen in de sector waar gewerkt wordt in teamverband met kinderen/jongeren.
Vijftien Vlaamse organisaties konden met middelen van de Vlaamse Overheid een project ‘outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’ opstarten.
De Arteveldehogeschool ondersteunt deze projecten via een lerend netwerk.

Pagina's