Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Met dit project focussen we op bedrijven in de Vlaamse IT-sector. Het doel is om hen te sensibiliseren omtrent de problematiek van ondervertegenwoordiging van vrouwen en om tools te ontwikkelen om hun genderdivers en inclusief beleid te verbeteren. We willen focussen op duurzame en schaalbare oplossingen omtrent genderdiversiteit en inclusie die eventueel ook in andere sectoren kunnen toegepast worden.
De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET jongeren te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen.
De maatschappelijke uitdaging die dit project wil aanpakken is het gebrek aan ondersteuning van gedetineerden tijdens en na detentie waardoor de tewerkstellingsmogelijkheden voor deze doelgroep beperkt zijn, wat dan weer leidt tot een grotere kans op recidive. We gaan op zoek naar innovatieve ondersteuningsmogelijkheden die kunnen helpen om de recidivegraad te verlagen. Veel gedetineerden willen heel graag richting ondernemerschap. Momenteel is er geen enkel traject om gedetineerden richting ondernemen te ondersteunen.
Het project wil het huidige start-up ecosysteem voor Afrikaanse diaspora ondernemers in België die een (duurzame) onderneming willen opzetten in Afrika in kaart brengen. Daarnaast worden de drijfveren, vaardigheden, behoeften en uitdagingen van de Afrikaanse diaspora ondernemers in kaart gebracht. Het doel is om nieuwe kennis te genereren, hiaten te identificeren in het huidige ondersteuningssysteem en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren voor de verschillende stakeholders.
Wat zijn de aspiraties, motieven, hindernissen en noden van bijna en net-gepensioneerden die terug/verder willen werken na de pensionering?
We moeten met z'n allen 'levensbaanbreed' gaan leren om een antwoord te bieden op de vele technologische en demografische evoluties. Hoe kunnen we dit doen? In dit onderzoek exploreren we of en hoe een verrijkend (lokaal) netwerk van organisaties en burgers dit 'levensbaanbreed leren' mogelijk kan maken en zichzelf als ecosysteem kan ontwikkelen voor alle levensfasen: jeugd, volwassenen en gepensioneerden.
Het PWO project Breath wil experimenteren met een AI Chatbot die ontwikkeld wordt ism UGent, gericht op zaakvoerders van kleine KMO's <10 personeelsleden. Breath kadert in de wave van technologie die faciliteert bij mentale zorg.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Op deze vraag proberen we gedurende het project een antwoord te vinden.
Een springplank voor creatieve starters met een diverse achtergrond.
SHE DID IT draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills.
"Een gezonde geest in een gezond lichaam", de Romeinse dichter Juvenalis wist het al. Maar ook in onze tijden is dit zeer actueel. Wist je dat bewegen één van de meest effectieve manieren is om stress en burn-out tegen te gaan én te behandelen? Bewegen als medicijn, het kan!
Dienstverleners van prestarters geven aan dat er nood is aan een methodiek om prestarters te inspireren en ondersteunen in de vraag of ze hun ondernemerspad alleen of ‘samen’ willen bewandelen. In onze methodiek spreken we van ‘Behavior Design’ om te kijken hoe prestarters zich gedragen om vervolgens te kijken hoe en wat er eventueel kan veranderen, hoe we ze kunnen triggeren en hen de mogelijkheid geven om samen te starten.
Nooit meer "Geen tijd om te bewegen".
Dankzij het HIIT@WORK beweegprogramma voor beeldschermwerkers kan je met 4 minuten trainen een even groot gezondheidsvoordeel halen als met 40min joggen.
Wie springt op de kar van deelinitiatieven, van de deeleconomie, van digitale platformen en wat is de motivatie daarvoor ? Wat typeert pro-sociale versus pro-self initiatieven en dito motivaties ?
In dit valorisatieproject ontwikkelen we een workshop en organiseren we een studiedag op basis van de onderzoeksresultaten uit het project 'Snapchat: van puberhype tot nieuw (journalistiek) medium?'

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden