Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Het project DuJo heeft als centrale uitdaging om de job van begeleider schoolgaande kinderen uit te dagen, te herdenken en te innoveren in functie van kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en werkbaar werk.
Ontwikkelen van een kader om diensten en praktijkwerkers te ondersteunen bij het methodisch uitbouwen van hun GBO. Oost-Vlaanderen dient hierbij als ontwikkelingscasus. Het creëren van een GBO-toets, samen met praktijkwerkers via design thinking .
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).
Dit project zet in op de vertaling van wetenschappelijke inzichten rond risicovol spel in praktische tools en handvaten voor begeleiders van peuters.
Naar een evidence-based perinataal zorgpad voor kwetsbare zwangeren: ontwikkeling en validatie van kwaliteitsindicatoren

Bouwen aan partnerschap met ouders en leerlingen in de eerste graad van het beroepssecundair onderwijs.