Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Vijftien Vlaamse organisaties konden met middelen van de Vlaamse Overheid een project ‘outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’ opstarten.
De Arteveldehogeschool ondersteunt deze projecten via een lerend netwerk.
In het streven naar kwaliteitsvol onderwijs experimenteren schoolteams vandaag volop met innovatieve onderwijsorganisaties waarbij zelfgestuurd leren, nl. de leerling die zelfstandig en met zin voor verantwoording de eigen leerprocessen aanstuurt, een belangrijke bouwsteen is. Maar hoe geef je nu zelfgestuurd leren vorm in een innovatieve leeromgeving?
Onderzoek naar de succes- en risicofactoren van een routeplanner in de leerlingenbegeleiding voor kwetsbare leerlingen.
MP3-spelers zijn alomtegenwoordig, ook bij jonge gebruikers. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen een leven lang veilig kunnen luisteren?
Wil je meer samenwerking in je team? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van teamteaching? Een leidraad vol praktische handvatten helpt je op weg.
Digitale games vergroten de extrensieke motivatie en betrokkenheid van leerlingen en hebben een positief effect op het leren. Toch worden games nog weinig ingezet in de lagere school.  Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en om deze efficiënt in te zetten in de les  om het leren van alle kinderen te bevorderen.
Een springplank voor creatieve starters met een diverse achtergrond.
Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van onlinehulptoepassingen, zoals beeldbellen. De implementatie ervan is geen sinecure. Dit project helpt organisaties om beeldbeelden op een duurzame manier te verankeren.
VIAA en de lerarenopleiding lager onderwijs van de Arteveldehogeschool slaan in dit project de handen in elkaar om te onderzoeken op welke wijze we leerkrachten lager onderwijs kunnen ondersteunen en motiveren om audiovisueel materiaal doelgericht in te zetten in hun onderwijs zodat hun onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker wordt.
SHE DID IT draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills.
Dit project zet in op de realisatie van inclusieve leeromgevingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de school, de ouder en de ruimere schoolomgeving.
Een vernieuwend onderzoeksproject rond burgercollectieven. Door te starten binnen een afgebakend domein in de sector mensen met een beperking kunnen diverse elementen in de diepte worden onderzocht. Dit kan een heel kwaliteitsvolle basis zijn voor verbreding en transfer van de resultaten naar andere sectoren waar burgercollectieven ontstaan en voor nieuwe onderzoeksthema’s. De ontwikkeling van burgercollectieven is immers een gegeven dat in een heel snel tempo evolueert.
CARMEN: Caring Role Model of Excellent Nursing creëert bewustwording en helpt bedside verpleegkundige groeien tot clinical leader
De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo. Organisaties staan voortdurend voor veranderingsprocessen. Levenslang leren begint deel uit te maken van elke carrière. Dit is niet evident voor werkgevers en werknemers. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om verandering soepel te laten verlopen, kennis te delen en werknemers te sterken in hun ontwikkeling is groot. LiFT biedt een antwoord.
De leerling als leer-kracht? Een exploratief onderzoek naar zelfgestuurd leren in innovatieve leeromgevingen
"Een gezonde geest in een gezond lichaam", de Romeinse dichter Juvenalis wist het al. Maar ook in onze tijden is dit zeer actueel. Wist je dat bewegen één van de meest effectieve manieren is om stress en burn-out tegen te gaan én te behandelen? Bewegen als medicijn, het kan!
Tinkering is een methodiek waar ‘leren met je handen’ centraal staat met focus op teamwork, motivatie, kennis delen en uitproberen tijdens hands-on activiteiten. Deelnemers experimenteren met materialen en technieken, en doen zo actief aan onderzoekend leren, gaan op een spontane manier met elkaar in dialoog én voelen hun eigenaarschap aangesproken.
WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.
CLEVER: Betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren.
Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
Hoe kunnen startende leerkrachten in het onderwijs ondersteund worden in hun continue professionalisering?

Pagina's