Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Kwaliteitsverhoging van het onderwijs en het management binnen de revalidatiesector.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).
Het implementeren van innovaties in een woonzorgcentrum door de impliciet aanwezige ‘good practices’ vanuit het bewonersperspectief te detecteren en expliciteren met als einddoel te evolueren naar een excellerende kwalitatieve en bewonersgerichte zorg.
Bewust zijn van je fitheid motiveert mensen om meer te bewegen. De European Fitness Badge is dé fitheidsmonitor om mensen op een eenvoudige manier bewust te maken van hun fitheid- en gezondheidsniveau.

Pagina's