Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Samenwerking binnen het schoolteam en met onderwijsactoren buiten de werkcontext kan een antwoord bieden op de toenemende complexiteit in de samenleving en de grote uitdagingen waar leraren en scholen voor staan.
Dit project heeft als doel om een platform te ontwikkelen om vooral innovatief lesmateriaal uit te wisselen tussen verschillende organisaties in de creatieve en crossmediale sector.
De problematiek rond vroegtijdige schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond wordt aangepakt in een ESF project met Metropolia hogeschool (Helsinki) en de gemeente Karlstad (Zweden). Het project heeft tot doel om via (de ontwikkeling van) Serious Urban Games het vertrouwen in de school en samenleving bij deze doelgroep te versterken.
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wil leerlingen voorbereiden op hun rol als actieve burgers die kunnen en willen bijdragen aan een betere toekomst. Een toekomst met genoeg voor altijd voor iedereen. VALIES is een cocreatief onderzoeksproject dat inzet op de professionele ontwikkeling van leraren om samen met hun schoolteam EDO succesvol te maken in de eigen school.
Kwaliteitsverhoging van het onderwijs en het management binnen de revalidatiesector.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).
Het implementeren van innovaties in een woonzorgcentrum door de impliciet aanwezige ‘good practices’ vanuit het bewonersperspectief te detecteren en expliciteren met als einddoel te evolueren naar een excellerende kwalitatieve en bewonersgerichte zorg.
Bewust zijn van je fitheid motiveert mensen om meer te bewegen. De European Fitness Badge is dé fitheidsmonitor om mensen op een eenvoudige manier bewust te maken van hun fitheid- en gezondheidsniveau.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden