Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Vijftien Vlaamse organisaties konden met middelen van de Vlaamse Overheid een project ‘outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’ opstarten.
De Arteveldehogeschool ondersteunt deze projecten via een lerend netwerk.
Dit project zet in op de realisatie van inclusieve leeromgevingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de school, de ouder en de ruimere schoolomgeving.
Een vernieuwend onderzoeksproject rond burgercollectieven. Door te starten binnen een afgebakend domein in de sector mensen met een beperking kunnen diverse elementen in de diepte worden onderzocht. Dit kan een heel kwaliteitsvolle basis zijn voor verbreding en transfer van de resultaten naar andere sectoren waar burgercollectieven ontstaan en voor nieuwe onderzoeksthema’s. De ontwikkeling van burgercollectieven is immers een gegeven dat in een heel snel tempo evolueert.
In het streven naar kwaliteitsvol onderwijs experimenteren schoolteams vandaag volop met innovatieve onderwijsorganisaties waarbij zelfgestuurd leren, nl. de leerling die zelfstandig en met zin voor verantwoording de eigen leerprocessen aanstuurt, een belangrijke bouwsteen is. Maar hoe geef je nu zelfgestuurd leren vorm in een innovatieve leeromgeving?
Onderzoek naar de succes- en risicofactoren van een routeplanner in de leerlingenbegeleiding voor kwetsbare leerlingen.
MP3-spelers zijn alomtegenwoordig, ook bij jonge gebruikers. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen een leven lang veilig kunnen luisteren?
Wil je meer samenwerking in je team? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van teamteaching? Een leidraad vol praktische handvatten helpt je op weg.
Digitale games vergroten de extrensieke motivatie en betrokkenheid van leerlingen en hebben een positief effect op het leren. Toch worden games nog weinig ingezet in de lagere school.  Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en om deze efficiënt in te zetten in de les  om het leren van alle kinderen te bevorderen.
Een springplank voor creatieve starters met een diverse achtergrond.
Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van onlinehulptoepassingen, zoals beeldbellen. De implementatie ervan is geen sinecure. Dit project helpt organisaties om beeldbeelden op een duurzame manier te verankeren.
VIAA en de lerarenopleiding lager onderwijs van de Arteveldehogeschool slaan in dit project de handen in elkaar om te onderzoeken op welke wijze we leerkrachten lager onderwijs kunnen ondersteunen en motiveren om audiovisueel materiaal doelgericht in te zetten in hun onderwijs zodat hun onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker wordt.
SHE DID IT draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden