Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

CARMEN: Caring Role Model of Excellent Nursing creëert bewustwording en helpt bedside verpleegkundige groeien tot clinical leader
De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo. Organisaties staan voortdurend voor veranderingsprocessen. Levenslang leren begint deel uit te maken van elke carrière. Dit is niet evident voor werkgevers en werknemers. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om verandering soepel te laten verlopen, kennis te delen en werknemers te sterken in hun ontwikkeling is groot. LiFT biedt een antwoord.
De leerling als leer-kracht? Een exploratief onderzoek naar zelfgestuurd leren in innovatieve leeromgevingen
"Een gezonde geest in een gezond lichaam", de Romeinse dichter Juvenalis wist het al. Maar ook in onze tijden is dit zeer actueel. Wist je dat bewegen één van de meest effectieve manieren is om stress en burn-out tegen te gaan én te behandelen? Bewegen als medicijn, het kan!
Tinkering is een methodiek waar ‘leren met je handen’ centraal staat met focus op teamwork, motivatie, kennis delen en uitproberen tijdens hands-on activiteiten. Deelnemers experimenteren met materialen en technieken, en doen zo actief aan onderzoekend leren, gaan op een spontane manier met elkaar in dialoog én voelen hun eigenaarschap aangesproken.
WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.
CLEVER: Betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren.
Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
Hoe kunnen startende leerkrachten in het onderwijs ondersteund worden in hun continue professionalisering?
Welke ervaring en deskundigheid zit er in het buitengewoon onderwijs? Hoe kan je als team je expertise delen met andere scholen en in co-creatie elkaar versterken?

Dit onderzoeksproject focust op nieuwswijsheid van jongeren, specifiek ten aanzien van sociale media (zoals Facebook) en nieuwsaggregators (zoals Google). De kennis over en het omgaan met fake nieuws speelt hierin een belangrijke rol.
Via design research ontwikkelen we binnen dit PWO-project een concrete tool als steun voor medewerkers en leidinggevenden, om het vraaggestuurd werken in hun organisaties te bevorderen. Dit PWO-onderzoek draagt ertoe bij dat organisaties in staat zijn om de huidige maatschappelijke evoluties te volgen en flexibel genoeg om te gaan met de continue nood aan aanpassing.
Onderzoek naar versterken van toegankelijkheid van Vlaamse OCMW’s via online communicatie
Dit project zet in op de vertaling van wetenschappelijke inzichten rond risicovol spel in praktische tools en handvaten voor begeleiders van peuters.
Naar een evidence-based perinataal zorgpad voor kwetsbare zwangeren: ontwikkeling en validatie van kwaliteitsindicatoren

Dit onderzoeksproject focust op digitale stress en overload die wordt ervaren door werknemers uit de publieke sector. We brengen diverse digistress-profielen in kaart en focussen op oplossingen om digitale stress te verminderen.
Om leerkrachten een beter inzicht te geven in de startcompetenties van leerlingen, willen we binnen dit project een oriëntatietoets Engels ontwikkelen voor de eerste graad secundair onderwijs waarmee scholen en leerkrachten op een effectieve en efficiënte manier het niveau van het Engels van de leerlingen kunnen inschatten om elk kind zo adequaat mogelijk te kunnen begeleiden.
In dit onderzoek ontwikkelen we een instrument en bijhorende handleiding om participatieve processen bij het versterken van pedagogische kwaliteit te ondersteunen in de sector waar gewerkt wordt in teamverband met kinderen/jongeren.
Bouwen aan partnerschap met ouders en leerlingen in de eerste graad van het beroepssecundair onderwijs. 

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden