Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Zoek je een handelingsgerichte Vlaamse spellingtest voor kinderen van de lagere school?
Interactie in beeld, interactie in gesprek. Beelden als motor voor professionele groei in interactie met jonge kinderen.
Pedagogical, reflective, orgulous and useable Documenting!
Pedagogisch, reflecterend, ontwikkelend, en uitnodigend documenteren!
Pedagoginen, reflektiivinen, onnistuva ja uskottava dokumentointi!

Dienstverleners van prestarters geven aan dat er nood is aan een methodiek om prestarters te inspireren en ondersteunen in de vraag of ze hun ondernemerspad alleen of ‘samen’ willen bewandelen. In onze methodiek spreken we van ‘Behavior Design’ om te kijken hoe prestarters zich gedragen om vervolgens te kijken hoe en wat er eventueel kan veranderen, hoe we ze kunnen triggeren en hen de mogelijkheid geven om samen te starten.
Ontwikkeling van een verzameling van softwareapplicaties om de communicatie tussen ouderen en hun omgeving (mantelzorgers, familieleden en hulpverleners) te bevorderen.
Richtlijnontwikkeling ter bevordering van betekenis- en zinvolle dagelijkse activiteiten in een WZC.
Een methodiek om beslissingen te nemen mét de persoon met dementie.
Een praktijkgericht handboek voor zorgverleners om betekenisvolle activiteiten voor bewoners van woonzorgcentra mogelijk te maken.
Het centrale thema van het AcustiCare project is de rol van geluid bij personen met dementie. Dit thema is in ruime facetten bestudeerd in de context van woonzorgcentra, met focus op akoestiek en soundscapes.
Binnen het project ‘School in Beweging’ willen we beweging in de kleuterschool centraal plaatsen. Het hoofddoel samen met de klasleerkracht en de bewegingsleerkracht te bouwen aan het creëren van rijke en krachtige leeromgevingen waarin kleuters optimaal kunnen ontwikkelen.
De uitwerking van een ondersteuningsproduct voor professionals om familiegecentreerd te werken met families met kinderen met een beperking.
In dit onderzoek gaan we in gesprek met 12 Vlaamse ouders van kinderen met meervoudige beperkingen die op regelmatige basis in aanraking komen met ambulante kinderrevalidatie. Via diepte-interviews bevragen we ouders over hoe ze de samenwerking met en ondersteuning door professionals ervaren.
Nooit meer "Geen tijd om te bewegen".
Dankzij het HIIT@WORK beweegprogramma voor beeldschermwerkers kan je met 4 minuten trainen een even groot gezondheidsvoordeel halen als met 40min joggen.
Wil je weten hoe je voorbereidende lees- en spellingvaardigheden kan meten bij Vlaamse kleuters of hoe je deze vaardigheden op een speelse maar effectieve manier wil stimuleren?
Wil je weten hoe je begrijpend leesvaardigheden functioneel en toch effectief kan aanleren aan kinderen van de lagere school en aan jongeren van het begin van het secundair onderwijs?
De Vlaamse Test Begrijpend Lezen meet begrijpend leesvaardigheden bij kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Na afname van de test krijg je een overzicht van de beheerste leesstrategieën.
Wil je weten hoe je speels maar toch effectief voorbereidende lees- en spellingvaardigheden kan stimuleren? Of hoe je extra leerkansen geeft aan kwetsbare kleuters? Of wil je gewoon inspiratie opdoen?

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden