Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Ontvang je brochure per post of via e-mail.

Aanmelding en inschrijving

De opleiding wil je, voor je inschrijving, al ondersteunen bij je keuze. Heb je interesse in deze banaba? Dan volg je als kandidaat-student de twee onderstaande stappen: 

Stap 1: jouw aanmelding met motivatiebrief en mediumopdracht

Motivatiebrief

Via een duidelijke motivatiebrief geef je aan waarom je deze opleiding wenst te volgen.

Dien jouw gegevens en jouw motivatiebrief in via onderstaande aanmeldingslink vanaf 9 maart 2020. 

Lees zeker onderstaande pagina's vooraleer je jouw brief schrijft:

Beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie

De motivatiebrief telt minstens 500 en maximum 1000 woorden

Mediumopdracht

Via het indienen van een mediumopdracht, geef je non-verbaal vorm aan jouw motivatie. Deze mediumopdracht is verschillend per medium. Je vindt de opdracht terug via deze link. Scrol daarbij naar jouw juiste medium. 

Leg jouw beeld of performance uit aan de hand van een tekst van maximum 350 woorden. Upload je filmpje op youtube en copy-paste de link in jouw aanmelding. (voor dans-, drama, en/of muziektherapie) Plaats jouw foto's in een PDF-bestand en upload dit bestand in jouw aanmelding (voor beeldende therapie)

Wanneer indienen?

Jouw aanmelding met je motivatiebrief en je mediumopdracht bereikt ons ten laatste op 28 juni 2020 vóór 17u voor deelname aan de adviesdag van 3 juli 2020. (danstherapie of muziektherapie) 

Jouw aanmelding met je motivatiebrief en je mediumopdracht bereikt ons ten laatste op 6 september 2020 vóór 17u voor de adviesdag van  11 september 2020 (danstherapie en muziektherapie) en voor de adviesdag van 14 september 2020 (beeldende therapie en dramatherapie) 

Aanmelden kan via deze link

Indien jouw motivatiebrief en jouw mediumopdracht voldoen aan de instroomcriteria, word je uitgenodigd voor een adviesdag.

Inschrijvingsgeld

Na het volgen van stap 1 ontvang je, bij goedkeuring van jouw brief en filmpje, een uitnodiging via mail om deel te nemen aan een adviesdag. Na het verkrijgen van deze uitnodiging vragen wij een tijdige betaling van 120 euro  inschrijvingsgeld  op het rekeningnummer BE14 4460 2408 9183 KREDBEBB  met de duidelijke vermelding van je ‘VOORNAAM+NAAM+adviesdag CRT' om te kunnen deelnemen aan de adviesdag. Je mag deze uitnodiging verwachten op 29 juni 2020 (adviesdag 3 juli: danstherapie en muziektherapie) of  op 7 september 2020 (adviesdag 11 september: danstherapie en muziektherapie of 14 september: beeldende therapie en dramatherapie). Let op: geen bewijs van betaling bij aanvang van de adviesdag is geen deelname aan de adviesdag!

De 120 euro omvat

  • het evalueren en screenen van jouw ingestuurde motivatiebrief
  • het evalueren en het screenen van jouw ingestuurde mediumopdracht
  • de deelname aan de adviesdag
  • het ontvangen van een advies over het al dan niet kunnen starten aan de opleiding

Stap 2: deelname aan een adviesdag

Tijdens een adviesdag (in groep) staat het handelen en de reflectie binnen jouw medium centraal. Er wordt gepeild naar jouw intrinsieke mediumvaardigheden en jouw bereidheid en mogelijkheid tot reflectie. Hierbij worden beoordelingscriteria   gehanteerd. Een artistiek medium hanteren op een therapeutische wijze is immers veel meer dan het hanteren van een medium als expressiemiddel. 

Tijdens een adviesdag krijg je feedback, advies en ondersteuning van de docenten. Dit kan leiden tot een positief advies, tot een advies voor een andere keuze van medium, een advies voor uitstel van deelname of een negatief advies.

Maximum 14 kandidaat-studenten per medium worden toegelaten tot de adviesdag. De adviesdag vindt plaats op de volgende data telkens van 8u45-16u:

vrijdag 3  juli 2020: danstherapie en muziektherapie

Vrijdag 11 september 2020: danstherapie en muziektherapie

maandag 14 september 2020: beeldende therapie en dramatherapie 

Opgelet: opstart van de mediumvakken beeldende therapie en dramatherapie is academiejaar 2021-2022. Je kan wel al inschrijven voor de algemene vakken in academiejaar 2020-2021. Zie programma

De week volgend op de adviesdag krijg je bericht over jouw advies m.b.t  jouw eventuele inschrijving aan de opleiding.

Indien je werknemer bent, kan je in aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof (VOV).  Werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen opleidingscheques aanvragen. Je kan de cheques combineren met VOV of met tijdskrediet. Informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof .

Nog vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je langskomen op een van onze infodagen. Of je kan contact opnemen met Melanie Foulon, verantwoordelijke instroom.