Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Aanmelding en inschrijving

De opleiding wil je, voor je inschrijving, al ondersteunen bij je keuze. Heb je interesse in deze banaba? Dan volg je als kandidaat-student de twee verplichte onderstaande stappen: 

Stap 1: jouw aanmelding met motivatiebrief en mediumopdracht

Motivatiebrief

Via een duidelijke motivatiebrief geef je aan waarom je deze opleiding wenst te volgen.

Dien jouw gegevens en jouw motivatiebrief in via onderstaande aanmeldingslink vanaf 8 maart 2021. 

Lees zeker onderstaande pagina's vooraleer je jouw brief schrijft:

Beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie

De motivatiebrief telt minstens 500 en maximum 1000 woorden

Mediumopdracht

Via het indienen van een mediumopdracht, geef je non-verbaal vorm aan jouw motivatie. Deze mediumopdracht is verschillend per medium. Je vindt de opdracht terug via deze link. Scrol daarbij naar jouw juiste medium. 

Leg jouw beeld of performance uit aan de hand van een tekst van maximum 350 woorden. Upload je filmpje op youtube en copy-paste de link in jouw aanmelding. (voor dans-, drama, en/of muziektherapie) Plaats jouw foto's in een PDF-bestand en upload dit bestand in jouw aanmelding (voor beeldende therapie)

Wanneer indienen?

Jouw aanmelding met je motivatiebrief en je mediumopdracht bereikt ons ten laatste op 27 juni 2021 vóór 17u voor deelname aan de adviesdag van 2 juli 2021. (beeldende therapie of dramatherapie) 

Jouw aanmelding met je motivatiebrief en je mediumopdracht bereikt ons ten laatste op 12 september 2021 vóór 17u voor de adviesdag van 17 september 2021 (beeldende therapie en dramatherapie) en voor de adviesdag van 20 september 2021 (danstherapie en muziektherapie).

Let op! We werken met maximum 12 kandidaten per medium per adviesdag. Indien er zich meer kandidaten aanmelden voor

  • 2 juli: verschuiven we de adviesdag vanaf de 13de kandidaat naar 17 sept
  • 17 september: verschuiven we de adviesdag vanaf de 13de kandidaat naar 20 sept
  • 20 september: verschuiven we de adviesdag vanaf de 13de kandidaat naar 17 sept

Aanmelden kan via deze link

Indien jouw motivatiebrief en jouw mediumopdracht voldoen aan de instroomcriteria, word je uitgenodigd voor een adviesdag.

Inschrijvingsgeld

Na het volgen van stap 1 ontvang je, bij goedkeuring van jouw brief en filmpje, een uitnodiging via mail om deel te nemen aan een adviesdag. Na het verkrijgen van deze uitnodiging vragen wij een tijdige betaling van 120 euro  inschrijvingsgeld  op het rekeningnummer BE14 4460 2408 9183 KREDBEBB  met de duidelijke vermelding van je ‘VOORNAAM+NAAM+adviesdag CRT' om te kunnen deelnemen aan de adviesdag. Je mag deze uitnodiging verwachten op 28 juni 2021 (adviesdag 2 juli: beeldende therapie en dramatherapie) of op 13 september 2021 (adviesdag 17 september: beeldende therapie en dramatherapie of 20 september: danstherapie en muziektherapie). Let op: geen bewijs van betaling bij aanvang van de adviesdag is geen deelname aan de adviesdag!

De 120 euro omvat

  • het evalueren en screenen van jouw ingestuurde motivatiebrief
  • het evalueren en het screenen van jouw ingestuurde mediumopdracht
  • de deelname aan de adviesdag
  • het ontvangen van een advies over het al dan niet kunnen starten aan de opleiding

Stap 2: deelname aan een adviesdag

Tijdens een adviesdag (in groep) staat het handelen en de reflectie binnen jouw medium centraal. Er wordt gepeild naar jouw intrinsieke mediumvaardigheden en jouw bereidheid en mogelijkheid tot reflectie. Hierbij worden beoordelingscriteria  gehanteerd. Een artistiek medium hanteren op een therapeutische wijze is immers veel meer dan het hanteren van een medium als expressiemiddel. 

Tijdens een adviesdag krijg je feedback, advies en ondersteuning van de docenten. Dit kan leiden tot een positief advies, tot een advies voor een andere keuze van medium, een advies voor uitstel van deelname of een negatief advies.

Maximum 12 kandidaat-studenten per medium worden toegelaten tot de adviesdag. De adviesdag vindt plaats op de volgende data telkens van 8u45-16u:

vrijdag 2 juli 2021: beeldende therapie en dramatherapie

Vrijdag 17 september 2021: beeldende therapie en dramatherapie

maandag 20 september 2021: danstherapie en muziektherapie 

Opgelet: opstart van de mediumvakken danstherapie en muziektherapie is academiejaar 2022-2023. Je kan wel al inschrijven voor de algemene vakken in academiejaar 2021-2022. Zie programma

De week volgend op de adviesdag krijg je bericht over jouw advies m.b.t  jouw eventuele inschrijving aan de opleiding.

Indien je werknemer bent, kan je in aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof (VOV).  Werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen opleidingscheques aanvragen. Je kan de cheques combineren met VOV of met tijdskrediet. Informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof .

Nog vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je langskomen op een van onze infodagen. Of je kan contact opnemen met Melanie Foulon, verantwoordelijke instroom.

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden