Aanmelding en inschrijving

De opleiding wil je, voor je inschrijving, al ondersteunen bij je keuze. Heb je interesse in deze banaba? Dan volg je als kandidaat-student de twee onderstaande stappen: 

Stap 1: jouw aanmelding met motivatiebrief en mediumopdracht

Motivatiebrief

Via een duidelijke motivatie geef je aan waarom je deze opleiding wenst te volgen. Vul je motivatie in via de aanmeldingssite vanaf 12 maart 2018. In jouw motivatiebrief laat je je leiden door volgende vragen:

Wat zijn jouw verwachtingen t.a.v. de opleiding? Wat kan deze opleiding persoonlijk voor jou betekenen? Wat begrijp jij onder ‘therapie’? Waarom kies je ervoor om jouw medium therapeutisch in te zetten?

De motivatiebrief telt minstens 500 en maximum 1000 woorden

Mediumopdracht

Via het indienen van een mediumopdracht, geef je non-verbaal vorm aan jouw motivatie. Deze mediumopdracht is verschillend per medium. Je vindt de opdracht terug via deze link. Scrol daarbij naar jouw juiste medium.

Leg  jouw beeld of  performance uit aan de hand van een tekst van maximum 350 woorden. Upload je filmpje op youtube en copy-paste de link in jouw aanmelding.

Wanneer indienen?

Jouw aanmelding met je motivatiebrief en je mediumopdracht bereikt ons ten laatste op 01 juli 2018 voor deelname aan de adviesdag (danstherapie of muziektherapie) van 6 juli 2018 en op 09 september 2018 voor de adviesdag van 14 september 2018 (beeldende therapie,  danstherapie, dramatherapie of muziektherapie) via deze link.

Indien jouw motivatiebrief en jouw mediumopdracht voldoen aan de instroomcriteria, word je uitgenodigd voor een adviesdag.

Inschrijvingsgeld

Na het volgen van stap 1 ontvang je, bij goedkeuring van jouw brief en filmpje, een uitnodiging via mail om deel te nemen aan een adviesdag. Na het verkrijgen van deze uitnodiging vragen wij een tijdige betaling van 120 euro  inschrijvingsgeld  op het rekeningnummer BE14 4460 2408 9183 KREDBEBB  met de duidelijke vermelding van je ‘VOORNAAM+NAAM+adviesdag CRT' om te kunnen deelnemen aan de adviesdag. Je mag deze deze uitnodiging verwachten op 2 juli 2018 (danstherapie en muziektherapie) of  op 10 september 2018 (beeldende, dans-, drama- of muziektherapie). Let op: geen bewijs van betaling bij aanvang van de adviesdag is geen deelname aan de adviesdag!

De 120 euro omvat

  • het evalueren en screenen van jouw ingestuurde motivatiebrief
  • het evalueren en het screenen van jouw ingestuurde mediumopdracht
  • de deelname aan de adviesdag
  • het ontvangen van een advies over het al dan niet kunnen starten aan de opleiding

Indien je niet geselecteerd wordt voor deelname aan de adviesdag, wil dat zeggen dat je niet voldoet aan één of meerdere instroomcriteria. Je krijgt dan de betaalde 120 euro teruggestort.

Stap 2: deelname aan een adviesdag

Tijdens een adviesdag (in groep) staat het handelen en de reflectie binnen jouw medium centraal. Er wordt gepeild naar jouw intrinsieke mediumvaardigheden en jouw bereidheid en mogelijkheid tot reflectie. Hierbij worden beoordelingscriteria   gehanteerd. Een artistiek medium hanteren op een therapeutische wijze is immers veel meer dan het hanteren van een medium als expressiemiddel. 

Tijdens een adviesdag krijg je feedback, advies en ondersteuning van de docenten. Dit kan leiden tot een positief advies, tot een advies voor een andere keuze van medium, een advies voor uitstel van deelname of een negatief advies.

Maximum 20 kandidaat-studenten per medium worden toegelaten tot de adviesdag. De adviesdag vindt plaats op de volgende data telkens van 9u-16u:

vrijdag 6  juli 2018: dans-en muziektherapie

vrijdag 14 september 2018:

  • beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie

Opgelet: opstart van de mediumvakken beeldende therapie en dramatherapie: 2019-2020. Je kan wel al inschrijven voor de algemene vakken. Zie programma

De week volgend op de adviesdag krijg je bericht over jouw advies m.b.t  jouw eventuele inschrijving aan de opleiding.

Indien je werknemer bent, kan je in aanmerking komen voor betaald educatief verlof (BEV).  Werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen opleidingscheques aanvragen. Je kan de cheques combineren met betaald educatief verlof of met tijdskrediet. Informatie vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

Nog vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je langskomen op een van onze infodagen. Of je kan contact opnemen met Melanie Foulon, verantwoordelijke instroom.