Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Beeldende therapie

Beeldende therapie gebruikt de beeldende kunstvorm binnen het therapeutisch werken. Beeldende therapie creëert de mogelijkheid om het eigen handelen, denken, voelen en beleven te exploreren, te ervaren en te overdenken.

Beeldend handelen bevat verschillende deelaspecten: materiaalbeleving en -exploratie, vormgeving, symboliek en  thematiek. Beeldende therapie biedt geen kant- en klaar- recepten maar helpt de cliënt zijn eigen levensverhaal te (her)schrijven en te bevragen daar waar het verhaal vastliep.

In de praktijk wordt beeldende therapie op verschillende manieren toegepast, afhankelijk van de aan de therapievorm toegewezen functie. De relatie tussen therapeut en cliënt staat centraal waarbij het beeldend medium een specifieke plaats inneemt. De psychotherapeutische stroming(en) van waaruit men vertrekt, geven het geheel mee vorm.

Methodieken en oriëntatie

Binnen de opleiding biedt de psychoanalyse een kader voor het werk van de beeldende therapeut. We stellen ons de vraag wat beeldende therapie zeer specifiek voor elke cliënt kan betekenen. Hier passen we onze methodiek op aan. We volgen de logica van het specifieke van elke casus, en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. Methodieken die meer gestuurd zijn vanuit een vast kader of protocol komen ook aan bod en belichten we vanuit bovenstaande visie.    

We zetten in op zowel hedendaagse als klassieke media. Beiden geven een brede waaier aan beeldend technische mogelijkheden. Je maakt jou de technische eigenschapen van het materiaal en de media eigen, zodat je deze bewust kan aanwenden in het contact met de cliënt. We streven hier naar een openheid ten aanzien van zoveel mogelijk (hedendaagse) technieken en methodieken om aan te sluiten bij de vraag van de cliënt.

Jouw opleiding tot beeldend therapeut

Binnen jouw opleiding tot beeldend therapeut onderzoek je de verschillende aspecten van de beeldende therapie die een invloed hebben op jouw eigen proces. Je leert jezelf ontdekken en ondervragen door het werken en reflecteren in het medium. Dit vraagt een zekere draagkracht van jou als student.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen beeldende therapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon, in het kader van jouw opleiding tot beeldend therapeut. In deze lessen worden de methodieken aan den lijve ervaren en staan we stil bij de reflectie hierover. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen beeldende therapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er beeldend therapeutische methodieken zelf toepassen.

Het opleidingsprogramma biedt ook ‘algemene’ vakken aan. Deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

Het team moedigt je aan de  verschillende theoretische standpunten en werkwijzen te exploreren om zo een eigen doordachte visie op het beeldend therapeutisch handelen te ontwikkelen.

Om het keuzetraject beeldende therapie te kunnen starten, zijn een aantal vaardigheden vereist. Je hebt affiniteit met beeldende materialen en beeld als kunstvorm. Hierbij kan je technische vaardigheden inzetten bij 2D en 3D werkvormen. Je hebt een kennis in het gebruik van basismateriaal en de vereiste techniek. Je kan via improvisatie tot beeldtaal komen. Je hebt een zekere draagkracht, van waaruit je kan reflecteren over jouw eigen ervaringen in en met het beeldend werken.

Jouw job 

Beeldende therapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

Getuigenis van ex-student Veerle Stes:

Ik combineerde mijn werk als ergotherapeute met de opleiding. Het deed deugd om over het werk te kunnen spreken met medestudenten, elk met hun eigen achtergrond, maar met een gezamenlijke interesse en een gelijk doel. De theoretische onderbouw vanuit psychoanalytisch perspectief geeft een goede basis. Naast het theoretische luik, was er uitgebreid ruimte om te zoeken in mijn persoonlijk proces als therapeute en als mens. De opleiding heeft mij sterk geconfronteerd met mezelf, met mijn keuze voor het vak en met mijn positie als therapeute. Naast de praktijklessen, de leertherapie en supervisie werkte de opleiding door in mezelf. Alles wat ik als vanzelfsprekend had ervaren, was dat niet meer. Er werden geen pasklare antwoorden gegeven, maar een basis van waaruit ik mezelf verder kan verdiepen en een houvast om creatief te zoeken binnen een particulier traject met de patiënt. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden