Carrièreperspectieven

Waar kan ik als creatief therapeut aan de slag? 

Creatief therapeuten kunnen doorgaans aan de slag binnen een breed werkveld. Je kan terecht in de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg en bij instellingen voor mensen met een mentale of fysieke beperking. 

Ze ontvangen je ook graag bij orthopedagogische instellingen: in het buitengewoon onderwijs of de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld. Verder is welzijnswerk nog een optie of spreekt een job bij een justitiële instelling je toch meer aan? Je kan ook werken als zelfstandig therapeut.