Danstherapie

De creatieve therapie ‘danstherapie’ is een ervaringsgerichte therapie. Danstherapie  neemt een speciale positie aan ten aanzien van het lichaam. Voor ons, danstherapeuten, is het lichaam en in het bijzonder de bewegingen die met dit lichaam worden gemaakt, het vertrekpunt, het werkmateriaal, het speelterrein,... binnen de therapie.

Het spel dat wordt gespeeld binnen danstherapie gebeurt met de verschillende elementen van de dans, meer bepaald de categorieën van de Laban bewegingsanalyse: het gebruik van het lichaam (Body), ruimtegebruik (space), het lichaam vorm gegeven binnen de ruimte en tov de ander (shape), en de intentie van de bewegingen ( bijv. de mate waarin er spanning aanwezig is in het lichaam.) (effort). De effort-categorie vertelt ons iets over de emotionele drijfveren achter de beweging.

Methodieken

In danstherapie wordt gewerkt aan de hand van een aantal welomschreven methodieken: bijv. de Chacemethodiek en authentic movement (Whitehouse)

Binnen de danstherapeutische methodieken wordt de relatie patiënt-therapeut in de eerste plaats getypeerd door de lichamelijke afstemming op de cliënt door de therapeut: binnen de Chacemethodiek spreken we over ‘spiegelen’, binnen authentic movement over ‘kinesthetische empathie’.

Specifieke elementen van de behandeling die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen binnen  danstherapie zijn: omgaan met lichamelijkheid, opbouw van het lichaamsbeeld, emotieregulatie, ….

Jouw opleiding tot danstherapeut

Binnen de het opleidingsprogramma kun je zien dat een aantal ‘algemene’ vakken worden aangeboden, deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende, therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen danstherapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon, in het kader van jouw opleiding tot danstherapeut. In deze lessen worden de methodieken aan den lijve ervaren en staan we stil bij de reflectie hierover. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen danstherapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er danstherapeutische methodieken zelf toepassen.

Oriëntatie vanuit de psychoanalyse

De lacaniaanse psychoanalyse biedt een diagnostisch en therapeutisch kader waarbij van het unieke van elke mens wordt uitgegaan. Dit heeft een aantal consequenties. Op diagnostisch vlak heeft men kennis van de door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders beschreven psychische ziektebeelden, maar vanuit lacaniaans oogpunt is de plaats en functie die een bepaalde stoornis of aandoening in de individuele psychische economie inneemt belangrijker dan wat als weg te werken stoornis of aandoening wordt ervaren.

Dit heeft als gevolg dat de creatief therapeut niet grijpt naar objectiverende labels, maar het unieke van elk mensenleven in het medium tot uitdrukking laat komen. Men volgt er de logica van de casus, en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. Dit bepaalt mee de doelen die men zich binnen de creatief-therapeutische setting kan stellen en zal ook de eigen positie en het ingrijpen als therapeut oriënteren.

(uit: de visietekst van de opleiding)

Jouw job 

Danstherapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

Getuigenis van ex-studente Leen Titeca:

"Acht jaar geleden vroeg een collega mij of ik geen zin had een vervolgopleiding creatieve therapie te volgen. Op dat moment werkte ik reeds vijf jaar als psychomotorisch therapeut in het Psychiatrisch centrum Caritas te Melle. Vanuit mijn passie voor de klassieke dans sprak het medium creatieve dans- en bewegingstherapie mij erg aan en zo startte ik, zonder het goed en wel te beseffen, een nieuwe carrière op de schoolbanken.

Tot op de dag van vandaag ben ik heel gelukkig dat ik toen deze keuze heb gemaakt. Deze opleiding heeft er namelijk niet alleen voor gezorgd dat ik een betere therapeut en goed opgeleid danstherapeut ben geworden, maar het heeft mij ook tot een meer zelfzeker en creatief persoon gemaakt. Twee jaar geleden startte ik een eigen praktijk op voor lichaamsgerichte therapie ‘De spiegeltent’ genaamd . Dit was voor mij een enorme uitdaging en ik ben er van overtuigd dat ik deze stap nooit had durven zetten zonder de inzichten die de bachelor na bachelor opleiding creatieve therapie me bijbracht. Ik ben hen hier heel erg dankbaar voor."