Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Dramatherapie

Creatieve therapie is een therapievorm waarin een kunstzinnig medium wordt gebruikt. Dramatherapeuten zetten theater- en dramaprocessen/of -producten in  als kunstvorm binnen de therapie.

De cliënt komt binnen dramatherapie onder andere tot het vertellen van zijn verhaal, ontwikkelt persoonlijke doelstellingen en experimenteert met verschillende rollen.

In de praktijk wordt dramatherapie op verschillende manieren toegepast, afhankelijk van de aan de therapievorm toegewezen functie. De relatie tussen therapeut en cliënt staat centraal waarbij het medium drama een specifieke plaats inneemt. De psychotherapeutische stroming(en) van waaruit men vertrekt, geven het geheel mee vorm.

Methodieken en oriëntatie

Binnen de opleiding biedt de psychoanalyse een kader voor het werk van de dramatherapeut. Men volgt er de logica van het specifieke van elke casus, en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. Hier passen we onze methodiek op aan. We stellen ons de vraag wat dramatherapie zeer specifiek voor elke cliënt kan betekenen.

Binnen de opleiding kiezen we ervoor om methodieken centraal te zetten waarbinnen de relatie cliënt-therapeut centraal staat. Enkele van de gekende methoden die we gebruiken zijn  improvisaties, story making – story telling, sociodrama, play-back theater, interactiedrama, developmental transformations en begeleid toneel.

Methodieken of technieken die meer gestuurd zijn vanuit een vast kader of protocol komen ook aan bod en belichten we vanuit bovenstaande visie.

Jouw opleiding tot dramatherapeut

Binnen jouw opleiding tot dramatherapeut onderzoek je de verschillende aspecten van dramatherapie die een invloed hebben op jouw eigen proces. Je leert jezelf ontdekken  en ondervragen door het werken en reflecteren in het medium. Dit vraagt een zekere draagkracht van jou als student.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen dramatherapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon, in het kader van jouw opleiding tot dramatherapeut. In deze lessen worden de methodieken aan den lijve ervaren en staan we stil bij de reflectie hierover. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen dramatherapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er dramatherapeutische methodieken zelf toepassen. Op het einde van je opleiding kan je casusgericht een dramatherapeutisch behandelplan uitschrijven en toepassen.

Binnen het opleidingsprogramma kan je zien dat een aantal ‘algemene’ vakken worden aangeboden, deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende, therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

Het team moedigt je aan de  verschillende theoretische standpunten en werkwijzen te exploreren om zo een eigen doordachte visie op het dramatherapeutisch handelen te ontwikkelen. 

Om het keuzetraject dramatherapie te kunnen starten, zijn een aantal vaardigheden vereist. Je hebt een affiniteit met drama als kunstvorm. Je blokkeert niet in ongestructureerde situaties. Je kan transformeren in verschillende rollen en bent vaardig in improvisatie. Je verbaliseert over jouw eigen dramatische vormgeving.  Hierbij bezit je een zekere draagkracht, van waar uit je kan gaan reflecteren over jouw eigen ervaringen in drama.

Jouw job  

Dramatherapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

Getuigenis van een ex-student:

"De opleiding dramatherapie heb ik altijd ervaren als een pittige en uitdagende opleiding. Het is geen hocuspocus verhaal, maar een onderbouwde opleiding die je aanspoort met een brede en kritische blik te kijken. Je krijg de vrijheid en verantwoordelijkheid om met je medium en rol als dramatherapeut aan de slag te gaan. Daarin zullen docenten je aanmoedigen en begeleiden, maar niet bij het handje vasthouden.

Naast theorie en medium gaat ook een groot aandeel naar je eigen proces als mens en therapeut. Daarbij word je een spiegel voorgehouden en leer je jouw eigen blinde vlekken kennen. Dit is bij momenten best confronterend, maar door de kracht van dramatherapie langst die zijde te ervaren, leer je vertrouwen op je eigen medium en jezelf.

Voor mij was het een complete opleiding die me klaarstoomde voor het werkveld als dramatherapeut."

(Annelies Houben, dramatherapeut AZ Turnhout)

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden