Dramatherapie

De creatieve therapie ‘dramatherapie’  is een ervaringsgerichte therapie die systematisch en doelgericht gebruik maakt van theater- en dramaprocessenen/of – producten. Hierdoor worden therapeutische doelstellingen bereikt zoals symptoomvermindering, stabiliseren of verbeteren van het emotionele en psychische evenwicht en bevorderen van persoonlijke groei.

Dramatherapie biedt de mogelijkheid aan de cliënt om:

  • zijn of haar verhaal te vertellen

  • problemen op te lossen

  • persoonlijke doelstellingen te ontwikkelen

  • gevoelens op een gepaste manier te (leren) uiten

  • catharsis laten optreden

  • verbeteren van interpersoonlijke interactievaardigheden en relaties

  • bewust worden en uitbreiden van eigen rolrepertoire

  • inzicht verschaffen in gebruik van eigen rollen

  • laten experimenteren binnen verschillende rollen

  • oefenen en op punt stellen van nieuwe rollen

(The National Association for Drama Therapy)

Meer info: www.bvct-abat.be

Methodieken

Enkele van de gekende methoden die gebruikt worden binnen dramatherapie zijn improvisaties, story making – story telling, sociodrama, de stop-gap methode, play-back theater, interactiedrama, developmental transformations, begeleid toneel, toneel als therapie, poppenspel, etc.

Jouw opleiding tot dramatherapeut

Binnen het opleidingsprogramma kan je zien dat een aantal ‘algemene’ vakken worden aangeboden, deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende, therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen dramatherapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon, in het kader van jouw opleiding tot dramatherapeut. In deze lessen worden de methodieken aan den lijve ervaren en staan we stil bij de reflectie hierover. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen dramatherapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er dramatherapeutische methodieken zelf toepassen.

Oriëntatie vanuit de psychoanalyse

De lacaniaanse psychoanalyse biedt een diagnostisch en therapeutisch kader waarbij van het unieke van elke mens wordt uitgegaan. Dit heeft een aantal consequenties. Op diagnostisch vlak heeft men kennis van de door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders beschreven psychische ziektebeelden, maar vanuit lacaniaans oogpunt is de plaats en functie die een bepaalde stoornis of aandoening in de individuele psychische economie inneemt belangrijker dan wat als weg te werken stoornis of aandoening wordt ervaren.

Dit heeft als gevolg dat de creatief therapeut niet grijpt naar objectiverende labels, maar het unieke van elk mensenleven in het medium tot uitdrukking laat komen. Men volgt er de logica van de casus, en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. Dit bepaalt mee de doelen die men zich binnen de creatief-therapeutische setting kan stellen en zal ook de eigen positie en het ingrijpen als therapeut oriënteren.

(uit: de visietekst van de opleiding)

Jouw job  

Dramatherapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

Getuigenis van een ex-student:

"De opleiding dramatherapie heb ik altijd ervaren als een pittige en uitdagende opleiding. Het is geen hocuspocus verhaal, maar een onderbouwde opleiding die je aanspoort met een brede en kritische blik te kijken. Je krijg de vrijheid en verantwoordelijkheid om met je medium en rol als dramatherapeut aan de slag te gaan. Daarin zullen docenten je aanmoedigen en begeleiden, maar niet bij het handje vasthouden.

Naast theorie en medium gaat ook een groot aandeel naar je eigen proces als mens en therapeut. Daarbij word je een spiegel voorgehouden en leer je jouw eigen blinde vlekken kennen. Dit is bij momenten best confronterend, maar door de kracht van dramatherapie langst die zijde te ervaren, leer je vertrouwen op je eigen medium en jezelf.

Voor mij was het een complete opleiding die me klaarstoomde voor het werkveld als dramatherapeut."

(Annelies Houben, dramatherapeut AZ Turnhout)