Iets voor jou?

De opleiding richt zich in de eerste plaats tot professionele zorgverstrekkers met relevante beroepservaring. Mits de juiste motivatie kunnen pas afgestudeerden zich ook inschrijven. 

Wat is creatieve therapie? 

"De benaming creatieve therapie overkoepelt de gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie. Die worden ingezet in de behandeling van cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen waarbij het medium beeldend, dans, drama of muziek op een methodische wijze wordt ingezet." (Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie, 2009)

Dubbele doelstelling 

De opleiding Bachelor na bachelor in de creatieve therapie is een therapeutische opleiding die zich richt op hulpverlening aan mensen die psychisch lijden. We streven een dubbele doelstelling na: dieper ingaan op de zelfdefinitie van de creatief therapeut en het werven van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Binnen deze banaba staan de volgende twee vragen dan ook centraal: 

  • Vanuit welke visie op psychisch lijden, klachten en symptomen wordt de opleiding creatieve therapie georganiseerd? 
  • Welke gevolgen heeft die visie op de relatie tussen hulpvrager, hulpverlener en medium?

Kan ik deze opleiding als werknemer volgen? 

Ja, je kan dan in aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof (VOV).  Het aantal uren VOV is wettelijk geregeld. Overleg met je werkgever over de mogelijkheden en de recente ontwikkelingen inzake betaald VOV.

Werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen opleidingscheques aanvragen. Die cheques kan je vervolgens combineren met betaald educatief verlof of met tijdskrediet. Meer informatie kan je hier vinden.