Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Muziektherapie

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie waarin het medium muziek in al zijn facetten centraal staat. Muziek heeft een plaats in ons leven, kan uitnodigen tot bewegen, kan structuur bieden, kan ons diep raken en met de ander verbinden. Het is een krachtig uitdrukkingsmiddel en door haar aard therapeutisch inzetbaar.

In de praktijk wordt  muziektherapie op verschillende manieren toegepast, afhankelijk van de aan de therapievorm toegewezen functie. De relatie tussen therapeut en cliënt is een centraal gegeven waarbij het medium muziek een specifieke plaats inneemt. De psychotherapeutische stroming(en) van waaruit men vertrekt, geven het geheel mee vorm.

Methodieken en oriëntatie

Binnen de opleiding biedt de psychoanalyse een kader voor het werk van de muziektherapeut. We stellen ons de vraag wat muziektherapie zeer specifiek voor elke cliënt kan betekenen. We vertrekken vanuit de mogelijkheden van de cliënt en datgene wat we lezen via de klank en de muziek die de cliënt binnenbrengt.  Hier passen we onze methodiek op aan. We volgen de logica van het specifieke van elke casus, en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. Methodieken die meer gestuurd zijn vanuit een vast kader of protocol komen ook aan bod en belichten we vanuit bovenstaande visie.

Enkele aangeboden methodieken: improvisatorische technieken van Bruscia, contactmodi van Schumacher, muzikale identiteit volgens Benenzon, het gebruik van de stem volgens Diane Austin, de componententheorie van Hegi en liedbegeleiding.

Jouw opleiding tot muziektherapeut

Binnen de opleiding ontleden we de muziek in haar deelaspecten en staan we stil bij  de therapeutische inzetbaarheid van elk onderdeel (ritme, melodie, tempo, harmonie, timbre) en van de muziek als geheel. We richten ons op het aanreiken van voldoende expertise om muziek in te zetten in functie van wat een cliënt nodig heeft.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen muziektherapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon in relatie tot muziek. In deze lessen maak je ervaringsgericht kennis met diverse methodieken en leer je hierover reflecteren. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen muziektherapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er muziektherapeutische methodieken zelf toepassen bij verschillende doelgroepen. Op het einde van je opleiding kan je een muziektherapeutisch en casusgericht behandelplan beschrijven en uitvoeren.

Het opleidingsprogramma biedt ook ‘algemene’ vakken aan. Deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

Het team moedigt je aan de  verschillende theoretische standpunten en werkwijzen te exploreren om zo een eigen doordachte visie op het muziektherapeutisch handelen te ontwikkelen.

Om het keuzetraject muziektherapie te kunnen starten, zijn een aantal vaardigheden vereist. Je hebt de basisnotenleer onder de knie, je kan een instrument spelen niveau middelbare graad muziekacademie en je hebt de bereidheid piano en  gitaar te leren spelen om als begeleidingsinstrument in te zetten. Je hebt een zekere draagkracht, van waaruit je kan reflecteren over jouw eigen ervaringen in en met het werken met muziek.

Jouw job

Muziektherapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

  • Getuigenis van ex-studente Kelly De Brabanter:

Tijdens mijn stage als klinisch psycholoog raakte ik geboeid door muziektherapie en besloot om deze therapievorm in mijn eindproef te onderzoeken. Doorheen dit proces vond ik mijn weg naar de Arteveldehogeschool en besloot om muziektherapie te gaan studeren. Ik was tot dan toe al heel mijn leven bezig geweest met muziek, maar nu kon ik hier ook in mijn beroep als therapeut mee aan de slag!

Tijdens de opleiding vond ik enorm veel inspiratie in verschillende lesonderdelen, maar ook voornamelijk in de praktijkvakken. Ik gebruikte het verbale als medium gedurende mijn vorige studie, maar werd nu in het non-verbale therapeutische werk geïntroduceerd. Naast het fine-tunen van therapeutische vaardigheden en het werken met verschillende doelgroepen, leerde ik ook muziek aan te wenden op een nieuwe creatieve manier, en hoe je via muzikale weg verbinding kan maken met mensen. Ik ervoer hoe het was om voor een groep te staan en hoe om te gaan met groepsdynamieken. Tot op vandaag zijn dit vaardigheden die ik nog dagelijks gebruik en verder ontwikkel in mijn werk als muziektherapeute in een psychiatrisch ziekenhuis en in mijn ambulante praktijk voor muziektherapie.

  • Interview met Isolde Van der Goten muziektherapeute en winnaar van de bachelorproefprijs 2016-2017:

Dit jaar studeerde Isolde Van der Goten af in de opleiding Muziektherapie aan Arteveldehogeschool Gent nadat ze al een diploma op zak had voor Muzikale Vorming op de Hogeschool Gent en aan het Muziekconservatorium Gent studeerde voor klarinet.

"De initiële trigger om aan de opleiding Muziektherapie te  beginnen, was mijn twee jaar jongere nichtje. Zij had een combinatie van diverse handicaps en communiceren was onmogelijk. De enige manier om contact te maken, was via de muziektherapie in de instelling waar ze verbleef. De verhalen van mijn tante hierover hebben me diep ontroerd. " 

Lees het volledige interview 

 

 

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden