Toelatingsvoorwaarden

Instroomprocedure

Studenten volgen (een deel van) het voorbereidingsprogramma. Ze kunnen vrijstellingen krijgen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) of EVC, voluit eerder verworven competenties. Het resultaat van de instroomprocedure, die elke kandidaat doorloopt, bepaalt of een student zich kan inschrijven of niet. Tijdens die procedure toetsen we de competenties die nodig zijn om deze opleiding te volgen. 

Om de instroomprocedure te volgen, heb je een bachelor- of masterdiploma nodig uit een van de volgende studiegebieden: 

Een master- of bachelordiploma behaald aan een universiteit

 

 • Geneeskunde
 • Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
 • Psychologie en pedagogische wetenschappen 
 • Sociale gezondheidswetenschappen 
 • Kunstwetenschappen 
 • Wijsbegeerte en moraalwetenschappen 

Een bachelor- of masterdiploma behaald aan een hogeschool 

 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Sociaal-agogisch werk 
 • Audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject beeldende therapie) 
 • Muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten muziektherapie of dramatherapie) 
 • Muziek en podiumkunsten/hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie) 

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere studierichting dan bovenstaande kan je, mits grondige motivatie, eventueel toch de instroomprocedure volgen. Wend je hiervoor naar info.creatievetherapie@arteveldehs.be

Volgtijdelijkheid

Voor sommige opleidingsonderdelen geldt volgtijdelijkheid. Je kan dan pas inschrijven als je een creditbewijs hebt verworven voor andere opleidingsonderdelen. Concreet: om met ‘stagepraktijk 2’ te mogen starten, moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor ‘stagepraktijk 1’.