Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Toelatingsvoorwaarden

Instroomprocedure

Kan ik meteen met de opleiding starten? Niet helemaal. Om aan de bachelor-na- bacheloropleiding Creatieve Therapie te mogen beginnen, moet je eerst een instroomprocedure doorlopen. Tijdens die procedure toetsen we de competenties die nodig zijn om deze opleiding te starten. Je definitieve inschrijving is afhankelijk van het resultaat van die instroomprocedure. Daarna volg je het voortraject. Dat bestaat uit maximaal 28 studiepunten en duurt een academiejaar.

Je kan vrijstellingen krijgen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) of EVC, voluit eerder verworven competenties.

Diplomavereisten

Om de instroomprocedure te volgen, heb je een bachelor- of masterdiploma nodig uit een van de volgende studiegebieden: 

  • Audiovisuele en Beeldende kunst 
  • Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
  • Geneeskunde​ of Gezondheidszorg
  • ​Kunstwetenschappen​​
  • Muziek en Podiumkunsten 
  • Onderwijs
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen​
  • Sociale gezondheidswetenschappen​ of Sociaal-agogisch werk
  • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen​

Het studiegebied waaronder een opleiding valt kan je terugvinden op  https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere studierichting dan bovenstaande kan je, mits grondige motivatie, eventueel toch de instroomprocedure volgen. Wend je hiervoor naar info.creatievetherapie@arteveldehs.be

Volgtijdelijkheid

Voor sommige opleidingsonderdelen geldt volgtijdelijkheid. Je kan dan pas inschrijven als je een creditbewijs hebt verworven voor andere opleidingsonderdelen. Concreet: om met ‘stagepraktijk 2’ te mogen starten, moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor ‘stagepraktijk 1’. 

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden