Carrièreperspectieven

Waarom zou ik voor deze opleiding kiezen? 

Deze bachelor-na-bachelor biedt een stevige basis om je verder te specialiseren binnen het buitengewoon onderwijs. Je bent beter voorbereid op complexe en vaak uiteenlopende zorgvragen. Je verbreedt je jobperspectieven: als klasleraar, praktijkleraar, GON-begeleider, logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, orthopedagoog en meer.

Als je al een lerarendiploma hebt, kan je zonder bijkomende bacheloropleiding al aangeworven worden als ION- of GON-begeleider. Toch moedigen scholen voor buitengewoon onderwijs hun ION- of GON-begeleiders vaak aan om zich via de bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs verder te professionaliseren in deze specifieke job.

Als je nog geen lerarendiploma hebt, maar wel een paramedisch of sociaal-agogisch diploma, dan kunnen sommige scholen voor buitengewoon onderwijs je aanwerven als GON-begeleider in hun ambten maatschappelijk werker, logopedist, ergotherapeut of kinesist. Dit aantal uren is echter beperkt en komt niet in alle types en opleidingsvormen voor. Het diploma vergroot je kansen om in het buitengewoon secundair onderwijs in lestijden als GON-leerkracht aangeworven te kunnen worden, tenminste als de directie van de school daarvoor kiest. In ION-uren kunnen scholen voor buitengewoon onderwijs je momenteel enkel aanwerven wanneer je een lerarendiploma hebt.

Extra vergoeding voor leraren

Als leraar heb je met dit diploma recht op een maandelijkse extra vergoeding van het Departement Onderwijs. Meer informatie kan je verkrijgen bij je werkstation op je school.