Carrièreperspectieven

Waarom zou ik voor deze opleiding kiezen? 

Deze bachelor-na-bachelor biedt een stevige basis om je verder te specialiseren binnen het buitengewoon onderwijs. Je bent beter voorbereid op complexe en vaak uiteenlopende zorgvragen. Je verbreedt je jobperspectieven: als klasleraar, praktijkleraar, ondersteuner (vb vanuit een ondersteuningsnetwerk), logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, orthopedagoog en meer.

Als je al een lerarendiploma hebt, kan je zonder bijkomende bacheloropleiding al aangeworven worden als ondersteuner. Toch moedigen scholen voor buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken hun ondersteuners vaak aan om zich via de bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs verder te professionaliseren in deze specifieke job.

Als je nog geen lerarendiploma hebt, maar wel een paramedisch of sociaal-agogisch diploma, dan kunnen sommige scholen voor buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken je aanwerven als ondersteuner in hun ambten maatschappelijk werker, logopedist, ergotherapeut of kinesist. Dit aantal uren is echter beperkt en komt niet in alle types en opleidingsvormen voor. Het diploma vergroot je kansen om in het buitengewoon secundair onderwijs in lestijden als ondersteuner aangeworven te kunnen worden, tenminste als de leidinggevenden daarvoor kiezen. 

 

Extra vergoeding voor leraren

Als leraar heb je met dit diploma recht op een maandelijkse extra vergoeding van het Departement Onderwijs. Meer informatie kan je verkrijgen bij je werkstation op je school of kan je hier nalezen.