Iets voor jou?

De opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs biedt al jaren een meerwaarde in de professionalisering van leraren en ondersteuners die werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als bachelor-na-bachelor verbreed en verdiep je de basiscompetenties die je eerder verwierf. Je vult ze aan met concrete competenties rond buitengewoon onderwijs.

Waarom deze opleiding?

 • Je professionaliseert in functie van je job in het buitengewoon onderwijs.
 • Je kiest voor een opleiding waarin de leerlijnen samenhang garanderen. Dit in tegenstelling tot losse bijscholingsinitiatieven.
 • Dankzij verschillende keuzemogelijkheden kun je je traject kunt afstemmen op je ervaringen en interesses.
 • Je leert van en met collega’s uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.
 • Je verbreedt je jobperspectieven: als klasleraar, praktijkleraar, ondersteuner (vb. vanuit een ondersteuningsnetwerk), logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, orthopedagoog en meer.

Met welke vooropleiding kan ik instappen?

De opleiding richt zich tot alle vooropleidingen die actief zijn in het onderwijs:

Bachelors:

 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
 • Andere bachelors: ergotherapie, logopedie, sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie en meer.

Masters:

 • Kinesitherapie
 • Logopedie
 • Pedagogische wetenschappen

Wat leer ik tijdens deze opleiding?

Na deze opleiding: 

 • beschouw je superdiversiteit als een realiteit én waardevolle kans binnen het onderwijs; 
 • vertrek je vanuit de krachten en ondersteuningsbehoeften van elke leerling; 
 • zet je je expertise doelgericht in; 
 • geloof je in de meerwaarde van partnerschappen met leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en netwerken; 
 • inspireer je collega-onderwijsprofessionals; 
 • breng je innovatie binnen in je praktijkcontext om effectieve en efficiënte onderwijsleerprocessen te realiseren in het buitengewoon onderwijs.