Onze aanpak

De bachelor-na-bachelor in het onderwijs: Buitengewoon onderwijs steunt op de traditie van de vroegere Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon onderwijs (VOBO). Je krijgt tijdens deze banaba uitgebreid de kans om je competenties te verbreden en te verdiepen. 

Een dubbele focus 

De opleiding focust op specifieke opleidingsonderdelen rond buitengewoon onderwijs, aansluitend bij jouw beroepscontext en de noden van jouw leerlingen:

  • Ontwerpen van handelingsplannen
  • Coachend samenwerken in een multidisciplinaire context
  • Inspelen op complexe zorgvragen binnen het buitengewoon onderwijs

De opleiding legt ook een accent op de gemeenschappelijkheid met Bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren:

  • M-decreet
  • Handelingsgericht werken
  • Inclusief onderwijs

Belang van praktijk

Praktijk maakt integraal deel uit van elk van de opleidingsonderdelen van de opleiding. In de ECTS-fiches kan je zien hoeveel uren praktijk per opleidingsonderdeel gemiddeld voorzien zijn. Praktijk noemen wij het geheel van activiteiten die je vervult in de context van je school: zowel observeren, actief participeren als realiseren van initiatieven, dus “zien doen”, “meedoen” en “zelf doen”. De concrete praktijkopdrachten komen op de digitale leeromgeving.

Studiebelasting

Alle modeltrajecten bestaan uit 60 studiepunten. Je mag rekenen op een 25-tal uren studiebelasting per studiepunt of 1500 uren voor de volledige opleiding. Dat is vergelijkbaar met een doorsnee academiejaar in een andere bachelor- of masteropleiding voor het duaal traject. In het avondtraject is deze belasting gespreid over twee academiejaren.

Gepersonaliseerd studieprogramma

In functie van het diploma volgt iedere student hetzelfde programma. Binnen dat vaste rooster bieden we verschillende keuzemogelijkheden aan. Op die manier kan je het traject beter afstemmen op je eigen ervaringen en interesses. 

Het is niet uitzonderlijk dat je een volledig opleidingsonderdeel zelf kan invullen. We proberen een gevarieerd aanbod te voorzien dat niet alleen aansluit bij de verschillende onderwijsniveaus, maar ook bij de diverse doelgroepen en vooropleidingen.

Onze lesgevers

Een team van 150 interne en externe docenten staat klaar om je te professionaliseren door middel van interactieve hoorcolleges, getuigenissen, werksessies, supervisie en coaching.

Beoordeling

Je competenties worden elk semester gemeten via praktijkgerichte beoordelingstaken, permanente evaluatie of mondelinge assessments. Er is een tweede examenkans voorzien voor de opleidingsonderdelen zonder permanente evaluatie.

Hoeveel kost de opleiding? 

De kostprijs van een opleiding wordt berekend op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft. Voor de bachelor-na-bacheloropleidingen is de studietoelage niet beschikbaar. We proberen de kosten voor onze studenten te drukken door het studiemateriaal vooral digitaal aan te bieden. Meer informatie over het inschrijvingsgeld kan je hier terugvinden.