Trajecten op maat

MODELTRAJECTEN

Je kan kiezen tussen drie modeltrajecten: 

  • Het avondtraject
  • Het duaal traject
  • Het februaritraject

Het avondtraject

Als je al in het (buitengewoon) onderwijs werkt, is het avondtraject wellicht de beste keuze. De opleiding is dan gespreid over vier semesters of twee academiejaren. Praktijkervaring kan je opdoen in de school voor buitengewoon onderwijs waar je al werkt. Werk je in het gewoon onderwijs? Dan zoek je een school voor buitengewoon onderwijs waar je minimum 1 dag per week praktijk als vrijwilliger kunt realiseren in functie van deze opleiding. De lessen vinden elke woensdagavond plaats van 17.30 tot 21.30 uur en worden aangevuld met verschillende opdrachten in zelfstudie. 

Studenten die in het onderwijs werken via een andere werkgever dan een school van het Departement Onderwijs (bv. CLB, schoolopbouwwerk, MPI, semi-internaat, centrum voor basiseducatie, K-dienst kinder- en jongerenpsychiatrie,…) kunnen specifieke vragen over praktijkmogelijkheden richten aan de opleidingscoördinator.

Werk je nog niet in het onderwijs en wil je toch het avondtraject volgen? Dat is geen probleem. Je gaat dan zelf op zoek naar een school waar je minstens één dag per week als vrijwilliger kan werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. 

Onze studenten combineren het lessenpakket vaak met een voltijdse job of een gezin. We houden daar rekening mee door het aantal contacturen te beperken en die momenten op vaste momenten te plannen. 

Naast de lesuren bestaat een opleidingsonderdeel ook uit praktijk en taken in zelfstudie. Die opdrachten zijn ook afgestemd op mensen die werken en studeren combineren. 


Het duaal traject 

Wil je graag voltijds verder studeren? Je kunt dan het duaal traject volgen, verspreid over twee semesters (1 academiejaar).

Wat is duaal onderwijs?

Duaal onderwijs vereist een goede communicatie en intensieve samenwerking tussen de volgende 3 betrokken partners:

  1. De student als verantwoordelijke voor zijn eigen leertraject. 
  2. De opleidingsschool die de opleiding inhoudelijk vormgeeft vanuit de praktijk, met als belangrijkse actoren de directie en de mentor.
  3. De Arteveldehogeschool die instaat voor het onderbouwen van de praktijk met theoretische inzichten.

Het eerste deel van de week ga je aan de slag in een basis- of secundaire school. Daar zal je intensief begeleid worden door een ervaren collega, je mentor. Deze opleidingsschool zal door ons worden geselecteerd na je inschrijving en digitale intake. Daarnaast volg je ook les op woensdagavond van 17.30 tot 21.30 uur en op donderdag van 10.30 tot 17.00 uur.

Weekschema (eind september - eind mei) 

Bij het duaal traject is het belangrijk om je in te schrijven voor 7 september 2018.  Die datum is het startschot voor de toewijzing aan je opleidingsschool. 

Spreiding opleidingsscholen

Klik hier om te bekijken in welke regio's de opleidingsscholen zich bevinden. 

NIEUW! Procedure toewijzing opleidingsscholen

Vanaf volgend academiejaar zal je als student binnen het duaal traject zelf een opleidingsschool kunnen selecteren uit het aanbod.

Concreet zal dit als volgt verlopen:

We publiceren de lijst met beschikbare plaatsen voor alle ingeschreven studenten via het digitaal leerplatform (Canvas) vanaf maandag 3 september 2018. Tegelijk zullen er ook duidelijke instructies gegeven worden m.b.t. het selecteren van een school. We vragen om tijdens het selectieproces  je voorkeur te motiveren, dit is zeer belangrijk i.f.v. de definitieve goedkeuring.

 De link om een school te selecteren via Smart zal open gaan op 7 september 2018 om 18u. We sluiten de link op maandag 10 september 2018 om 10u. We hebben besloten om alle studenten (eerste en tweede examenkans) op hetzelfde moment te laten deelnemen aan de selectie. Op die manier heeft iedereen dezelfde kansen.  

Op 10 en 11 september 2018 zal de opleiding de selectie van de studenten bekijken en waar mogelijk goedkeuren. Dit betekent dus dat je selectie pas definitief is nadat de opleiding dit heeft bevestigd. Een selectie biedt geen garantie dat je aan deze plaats zult toegewezen worden. 

Vanaf 11 september 2018 zullen de studenten en opleidingsscholen vernemen welke student aan welke plaats gekoppeld is.

Studenten die inschrijven na 7 september 2018 zullen een plaats kunnen selecteren in een tweede ronde. De plaatsen op de scholen die reeds zijn toegewezen, zullen dan niet meer beschikbaar zijn.

Heb je vragen over deze procedure?

Contacteer dan de opleidingscoördinator Ase.Vermeire@arteveldehs.be


Het februaritraject

In het academiejaar 2018-2019 bieden we geen februaritraject aan. We bereiden ons voor op de start van een nieuw curriculum in september 2019.

Wens je toch een aantal sessies mee te volgen? Dat kan via ons aanbod binnen Partners in leren. Contacteer de trajectbeheerder voor meer informatie. 

Traject op maat 

Het is ook mogelijk om een traject op maat samen te stellen. Wil je de opleiding spreiden over meerdere semesters of ben je specifiek geïnteresseerd in bepaalde opleidingsonderdelen? Vraag dan vooraf zeker meer informatie op.