FAQ Schoolontwikkeling

 

Hoeveel uren heb ik les?

Het modeltraject duurt drie jaar in avondonderwijs. De lessen vinden telkens plaats op woensdagavond van 17.30 uur tot 21.30 uur. Wie dat wenst kan de opleiding spreiden over meer jaren.

 

Voor welk onderwijsniveau is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is gericht op het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

 

Wat is een instroomgesprek?

Een instroomgesprek is een verkennende en vertrouwenwekkende dialoog met de opleidingscoördinator of een docent van de opleiding. Tijdens dat gesprek wordt er geluisterd naar jouw motivatie, jouw professionele loopbaangeschiedenis, je draagkracht en je aspiraties. Het instroomgesprek beoorgt een goede afstemming tussen je verwachtingen en je draagkracht enerzijds, en de doelstellingen en de aanpak van de opleiding anderzijds.

 

Kan ik een intakegesprek hebben op één van de infodagen?

Neen.
Infodagen zijn publieke algemene infomomenten waarop je inzage kan krijgen in het opleidingsprogramma, de materialen, de planning, enz.... Een infodag is vrijblijvend en je kan er terecht voor allerlei verkennende vragen en informatie. Een instroomgesprek is echter een diepgaander gesprek dat op jouw vraag doorgaat nadat je je goed hebt geïnformeerd over de opleiding. Als je op instroomgesprek komt, heb je voor je zelf al uitgemaakt dat deze opleiding waarschijnlijk iets voor jou is.

 

Hoe kan ik inschrijven voor een instroomgesprek?

Klik hier

 

Is schoolontwikkeling niet de taak van de begeleidingsdiensten?

Het werk van de ‘schoolontwikkelaar’ sluit mooi aan bij dat van de begeleidingsdiensten. De ‘schoolontwikkelaar’ is een soort interne begeleider, de ‘missing link’ in het proces van onderwijsvernieuwing.

Kan ik deze opleiding combineren met werken?

Ja, het is een opleiding in avondonderwijs. De lessen vinden plaats op woensdagavond. Praktijk gebeurt uiteraard overdag.

Kan ik vrijstellingen aanvragen? 

Wie het getuigschrift "Postgraduaat Begeleider Professionalisering van Leraren en scholen" (PGRBPL) behaald heeft, krijgt een vrijstelling voor:
- Coachen - 8 SP
- De school als organisatie - 8  SP
- Professionaliseringsbeleid - 6  SP

Om dit administratief in orde te brengen dien je contact op te nemen met de trajectbeheerder vóór je gaat inschrijven.

Kan ik in de loop van het academiejaar starten?

Neen, binnen deze opleiding is het niet mogelijk te starten in februari.

Hoeveel kost deze opleiding?

Je betaalt een vaste bijdrage van 242,80 euro, vermeerderd met 11,60 euro per opgenomen studiepunt. Het eerste academiejaar (schijf1 = 16 SP) kost dus 428,4 euro.

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kan maken van opleidingscheques.
Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding: 

  • deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt, en
  • georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker.
  • Is dit het geval? Vul dan met je loopbaanbegeleider een attest in  en bezorg het aan de opleidingsverstrekker.