Trajecten op maat

MODELTRAJECTEN

Je kan kiezen tussen drie modeltrajecten: 

  • Het avondtraject
  • Het duaal traject
  • Het februaritraject

Het avondtraject

Als je al in het onderwijs werkt, is het avondtraject wellicht de beste keuze. De opleiding is dan gespreid over vier semesters of twee academiejaren. Praktijkervaring kan je opdoen in de school waar je al werkt. De lessen vinden elke woensdagavond plaats van 17.30 tot 21.30 uur en worden aangevuld met verschillende opdrachten in zelfstudie. 

Studenten die in het onderwijs werken via een andere werkgever dan een school van het Departement Onderwijs (bv. CLB, schoolopbouwwerk, MPI, semi-internaat, centrum voor basiseducatie, K-dienst kinder- en jongerenpsychiatrie,…) kunnen specifieke vragen over praktijkmogelijkheden richten aan de opleidingscoördinator.

Werk je nog niet in het onderwijs en wil je toch het avondtraject volgen? Dat is geen probleem. Je gaat dan zelf op zoek naar een school waar je minstens één dag per week als vrijwilliger kan werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. 

Onze studenten combineren het lessenpakket vaak met een voltijdse job of een gezin. We houden daar rekening mee door het aantal contacturen te beperken en die momenten op vaste momenten te plannen. 

Naast de lesuren bestaat een opleidingsonderdeel ook uit praktijk en taken in zelfstudie. Die opdrachten zijn ook afgestemd op mensen die werken en studeren combineren. 


Het duaal traject 

Wil je graag voltijds verder studeren? Je kunt dan het duaal traject volgen, verspreid over twee semesters (1 academiejaar).

Wat is duaal onderwijs? 

Duaal onderwijs is een onderwijsvorm waarin de opleiding gegeven wordt vanuit een samenwerkingsverband tussen de hogeschool en de opleidingsschool. Beide opleidingspartners leiden de student samen op. De student leert al werkend, waardoor theorie en praktijk met elkaar versmelten.

Duaal onderwijs vereist een goede communicatie en intensieve samenwerking tussen de volgende 3 betrokken partners:

  1. De student als verantwoordelijke voor zijn eigen leertraject. 
  2. De opleidingsschool die de opleiding inhoudelijk vormgeeft vanuit de praktijk, met als belangrijkse actoren de directie en de mentor.
  3. De Arteveldehogeschool die instaat voor het onderbouwen van de praktijk met theoretische inzichten.

Het eerste deel van de week ga je aan de slag in een basis- of secundaire school. Daar zal je intensief begeleid worden door een ervaren collega, je mentor. Deze opleidingsschool zal door ons worden geselecteerd na je inschrijving en digitale intake. Daarnaast volg je ook les op woensdagavond van 17.30 tot 21.30 uur en op donderdag van 10.30 tot 17.00 uur.

Weekschema

Bij het duaal traject is het belangrijk om je snel in te schrijven. De digitale intake is namelijk het startschot voor de toewijzing aan je opleidingsschool en die eerste knopen zullen in de tweede helft van augustus al worden doorgehakt.

Meer informatie over de digitale intake 

 


Het februaritraject

In februari is een instap mogelijk voor één opleidingsonderdeel Handelingsgericht omgaan met verschillen.  Dit is een keuze-opleidingsonderdeel van 10 studiepunten

Wie in februari instapt, sluit aan bij een groep medestudenten die al gestart is in september.

De lessen gaan door op woensdagavond van 17.30u tot 21.30u. Werk je in het onderwijs? Dan telt je job als praktijk. Heb je (geen werk) of werk je in een andere sector? Dan zoek je zelf een school waar je vrijwillig praktijk kunt realiseren gedurende minstens 1 dag per week.

In september kan je dan beslissen om verder te gaan in het duaal traject (voltijds studeren) of in het avondtraject (te combineren met een job). Bij de eerste optie studeer je af na 1.5 jaar, bij de tweede optie na 2.5 jaar.

Start van het tweede semester

De start van het tweede semester - én jouw start bij ons aan de hogeschool - is voorzien op woensdag 24 januari 2018 van 18 uur tot en met 19.30 uur. (verplichte introductie).
De lessen starten op woensdag 7 februari 2018 om 17.30 uur op campus Brusselsepoortstraat.


Meer info

Er gaat een specifiek infomoment door op woensdag 10 januari 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur op campus Brusselsepoortstraat.
De powerpointpresentatie van het infomoment kan je later hier nalezen.

Traject op maat 

Het is ook mogelijk om een traject op maat samen te stellen. Wil je de opleiding spreiden over meerdere semesters of ben je specifiek geïnteresseerd in bepaalde opleidingsonderdelen? Vraag dan vooraf zeker meer informatie op.