Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een bachelor-of masterdiploma

Je vorige bachelor- of masteropleiding nog niet helemaal afgerond? In bepaalde gevallen mag je al (deels) starten in deze opleiding. Neem contact op met de trajectbeheerder.

Werk je (nog) niet in een school en wil je het avondtraject volgen? Dan zoek je zelf een school waar je als vrijwilliger minstens één schooldag per week praktijkervaring kunt opdoen in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Bewijs van pedagogische bekwaamheid

Wil je les geven in het secundair onderwijs?

Je kunt de opleiding combineren met een verkort traject in de specifieke lerarenopleiding aan CVO Kisp. Er zijn verschillende opties om dit bewijs van pedagogische bekwaamheid voor het (buitengewoon) secundair onderwijs te verwerven: geïntegreerd, in een extra semester of via een combinatie van beide opties. Meer informatie kan je hier vinden. 

Wil je les geven in het lager of kleuteronderwijs?

Dat kan momenteel enkel met een diploma van de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager of kleuteronderwijs.

Deze opleiding volgen via afstandsonderwijs of een examencontract? 

Wij hebben momenteel geen traject in het afstandsonderwijs en ook een examencontract is niet mogelijk.

Kan ik vrijstellingen krijgen? 

De opleiding bouwt verder op de competenties die je hebt verworven in je vooropleiding. Dit betekent dat de opleiding op regelmatige basis overlegt met de collega’s uit deze opleidingen om het programma af te stemmen. We streven naar een verdieping en verbreding van deze competenties.

Indien je in je vooropleiding bepaalde keuzevakken of –stages hebt gevolgd die rechtstreeks te maken hebben met de inhouden uit deze opleiding, dan kom je mogelijks in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s). EVK’s zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen.

Vrijstellingen aanvragen kan je via dit stappenplan en formulier. 

Verder studeren? 

Wil je na deze opleiding de bachelor-na-bachelor in het onderwijs: Buitengewoon onderwijs volgen of omgekeerd? Dat is mogelijk via een geïndividualiseerd traject.