Profiel van de student

De student als lerende

  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma
  • Je hebt interesse voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Je loopt gedurende één academiejaar praktijk in een school voor gewoon basis of secundair onderwijs
  • Je kiest bewust voor een voltijds traject
  • Je bent leergierig en gemotiveerd

De student als teamlid in een opleidingsschool

  • Je maakt actief deel uit van een schoolteam
  • Je laat je coachen door een mentor