Carrièreperspectieven

Deze bachelor-na-bachelor biedt een stevige basis om je verder te specialiseren binnen de zorg in het onderwijs. Je bent beter voorbereid op complexe en vaak uiteenlopende zorgvragen. Het verbreedt dan ook je jobperspectieven als zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, therapeut, klasleraar, GOK (gelijke onderwijskansen) of SES (sociaal-economische status)-leerkracht of als ondersteuner in het gewoon onderwijs (vb. vanuit een ondersteuningsnetwerk).   

Extra vergoeding voor leraren

Als leraar heb je met dit diploma recht op een maandelijkse extra vergoeding van het Departement Onderwijs. Meer informatie kan je verkrijgen bij je werkstation op je school of kan je hier nalezen.