Iets voor jou?

De opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren biedt al jaren een meerwaarde in de professionalisering van leraren en ondersteuners die werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als bachelor-na-bachelor verbreed en verdiep je de basiscompetenties die je eerder verwierf. Je vult ze aan met concrete competenties rond zorgverbreding en remediërend leren.

Waarom deze opleiding?

 • Je professionaliseert in functie van je job in het gewoon onderwijs.
 • Je kiest voor een opleiding waarin de leerlijnen samenhang garanderen. Dit in tegenstelling tot losse bijscholingsinitiatieven.
 • Dankzij verschillende keuzemogelijkheden kun je je traject kunt afstemmen op je ervaringen en interesses.
 • Je leert van en met collega’s uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.
 • Je verbreedt je jobperspectieven: als zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, GOK- (gelijke onderwijskansen) of SES-leerkracht (socio-economische status), therapeut, klas-of vakleraar en meer.

Met welke vooropleiding kan ik instappen?

De opleiding richt zich tot alle vooropleidingen die actief zijn in het onderwijs:

Bachelors:

 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
 • Andere bachelors: ergotherapie, logopedie, sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie en meer.

Masters:

 • Kinesitherapie
 • Logopedie
 • Pedagogische wetenschappen

Wat leer ik tijdens deze opleiding?

Na deze opleiding: 

 • beschouw je superdiversiteit als een realiteit én waardevolle kans binnen het onderwijs; 
 • vertrek je vanuit de krachten en ondersteuningsbehoeften van elke leerling; 
 • zet je je expertise doelgericht in; 
 • geloof je in de meerwaarde van partnerschappen met leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en netwerken; 
 • inspireer je collega-onderwijsprofessionals; 
 • breng je innovatie binnen in je praktijkcontext om effectieve en efficiënte onderwijsleerprocessen, kortom kwaliteitsvol onderwijs, te realiseren in het regulier onderwijs.