Onze aanpak

De bachelor-na-bachelor in het onderwijs: Zorgverbreding en remediërend leren steunt op de traditie van de vroegere Voortgezette Lerarenopleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren (VOZO). Je krijgt tijdens deze banaba uitgebreid de kans om je competenties te verbreden en te verdiepen. 

Geïntegreerd leren

Via geïntegreerd leren binnen lerende netwerken versterk je je professionele identiteit als expert betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon onderwijs. Binnen lerend netwerk 1 en binnen lerende netwerk 2 kies je gericht de focus en het vertrekpunt waarin je je wenst te verdiepen. 

LEREND NETWERK 1

Op weg met een groep leerlingen

Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus op:

LEREND NETWERK 2

Op weg met één leerling

Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit het vertrekpunt:

socio-emotionele ontwikkeling

socio-emotionele problemen

leerprocessen en -motivatie

leerproblemen en -stoornissen

taal(beleid) – meertaligheid

hoogbegaafdheid

zintuiglijke prikkelverwerking

fysieke beperking(en)

maatschappelijke kwetsbaarheid

autismespectrumstoornissen

Geweldloze communicatie en veilig klasklimaat (kinderen)

moeilijk hanteerbaar gedrag (kinderen)

Geweldloze communicatie en veilig klasklimaat (jongeren)

moeilijk hanteerbaar gedrag (jongeren)

LEREND NETWERK 3

Op weg in de school en de maatschappij

Hoe ontwikkel je je realisaties uit Lerend netwerk 1 of uit Leren Netwerk 2 verder vanuit de noden van de school en de maatschappij?

Onder voorbehoud van wijzigingen

Belang van praktijk

Praktijk maakt integraal deel uit van elk van de opleidingsonderdelen van de opleiding. In de ECTS-fiches
kan je zien hoeveel uren praktijk per opleidingsonderdeel gemiddeld voorzien zijn. Praktijk noemen wij het geheel van activiteiten die je vervult in de context van een school: zowel observeren, actief participeren als realiseren van initiatieven, dus “zien doen”, “meedoen” en “zelf doen”.

De concrete praktijkopdrachten komen op de digitale leeromgeving. Een apart opleidingsonderdeel stage komt niet voor in het opleidingsprogramma. Stage wordt dus niet op zichzelf beoordeeld, wel onrechtstreeks in de beoordeling van opleidingsonderdelen.

Gepersonaliseerd studieprogramma

In functie van het diploma volgt iedere student hetzelfde programma. Binnen dat vaste rooster bieden we verschillende keuzemogelijkheden aan. Op die manier kan je het traject beter afstemmen op je eigen ervaringen en interesses. We proberen een gevarieerd aanbod te voorzien dat niet alleen aansluit bij de verschillende onderwijsniveaus, maar ook bij de diverse doelgroepen en vooropleidingen.

Onze lesgevers

Een team van interne en externe docenten staat klaar om je te professionaliseren door middel van interactieve hoorcolleges, getuigenissen, werksessies, supervisie en coaching. 

Studiebelasting

Alle modeltrajecten bestaan uit 60 studiepunten. Je mag rekenen op een 25-tal uren studiebelasting per studiepunt of 1500 uren voor de volledige opleiding. Dat is vergelijkbaar met een doorsnee academiejaar in een andere bachelor- of masteropleiding voor het voltijds duaal traject. In het deeltijds traject is deze belasting gespreid over twee academiejaren.

Beoordeling

Je competenties worden elk semester gemeten via praktijkgerichte beoordelingstaken en/of mondelinge assessments. Er is een tweede examenkansvoorzien. Hoe je per onderdeel precies wordt beoordeeld, kan je vinden in de ECTS-fiches.

Hoeveel kost de opleiding? 

De kostprijs van een opleiding wordt berekend op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft. Voor de bachelor-na-bacheloropleidingen is de studietoelage niet beschikbaar. We proberen de kosten te drukken door het studiemateriaal vooral digitaal aan te bieden. Meer informatie over het inschrijvingsgeld kan je hier terugvinden.