Bachelor na bachelor

Buitengewoon Onderwijs

60 studiepunten, Werken en studeren combineren mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Iets voor jou?

De opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs biedt al jaren een meerwaarde in de professionalisering van leraren en ondersteuners die werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als bachelor-na-bachelor verbreed en verdiep je de basiscompetenties die je eerder verwierf. Je vult ze aan met concrete competenties rond buitengewoon onderwijs.

Waarom deze opleiding?

 • Je professionaliseert in functie van je job in het buitengewoon onderwijs.
 • Je kiest voor een opleiding waarin de leerlijnen samenhang garanderen. Dit in tegenstelling tot losse bijscholingsinitiatieven.
 • Dankzij verschillende keuzemogelijkheden kun je je traject afstemmen op je ervaringen en interesses.
 • Je leert van en met collega’s uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.
 • Je verbreedt je jobperspectieven: als klasleraar, praktijkleraar, ondersteuner (vb. vanuit een ondersteuningsnetwerk), logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, orthopedagoog en meer.

Met welke vooropleiding kan ik instappen?

De opleiding richt zich tot alle vooropleidingen die actief zijn in het onderwijs:

Bachelors:

 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
 • Andere bachelors: ergotherapie, logopedie, sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind, verpleegkunde en meer.

Masters:

 • Kinesitherapie
 • Logopedie
 • Pedagogische wetenschappen

Wat leer ik tijdens deze opleiding?

Na deze opleiding: 

 • beschouw je superdiversiteit als een realiteit én waardevolle kans binnen het onderwijs; 
 • vertrek je vanuit de krachten en ondersteuningsbehoeften van elke leerling; 
 • zet je je expertise doelgericht in; 
 • geloof je in de meerwaarde van partnerschappen met leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en netwerken; 
 • inspireer je collega-onderwijsprofessionals; 
 • breng je innovatie binnen in je praktijkcontext om effectieve en efficiënte onderwijsleerprocessen te realiseren in het buitengewoon onderwijs. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden