Bachelor na bachelor

Buitengewoon Onderwijs

60 studiepunten, Werken en studeren combineren mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Kwaliteitsvol leren

Je schrijft je in voor een kwaliteitsvolle opleiding. De kwaliteit van de opleiding wordt voortdurend gemonitord en verbeterd. Bekijk onze accreditatie, opleidingsreview of de opleiding in cijfers.

Accreditatie

De Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs - Zorgverbreding en Remediërend Leren is een erkende opleiding. Ze werd geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Lees hier meer. 

Opleidingsreview

In 2017 werd de opleiding beoordeeld door een onafhankelijk panel van deskundigen. De opleiding werd toen zeer positief beoordeeld:

In de Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs - Zorgverbreding en Remediërend Leren wordt handelingsgericht werken op een goede manier ingezet. Dit zorgt voor een rode draad binnen de opleiding. In de opleiding wordt volop geïnvesteerd in een gezamenlijke visie op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De nascholing rond het M-decreet zet de opleiding duidelijk als voortrekker op de kaart op het vlak van inclusief onderwijs.

In deze BanaBa is een ambitieus en veelzijdig team aanwezig met een grote diversiteit wat betreft expertise en knowhow. Er heerst een waarderend en positief klimaat en er wordt sterk ingezet op kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Deze opleiding heeft onder leiding van een enthousiast management goede antennes uitgebouwd in het praktijkveld om aan te sluiten bij de recente onderwijsontwikkelingen.

Lees het volledige rapport hier.
Lees het borgingsbesluit van de Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs hier.

De volgende opleidingsreview van de Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs - Zorgverbreding en Remediërend Leren vindt plaats in het academiejaar 2022 - 2023.

Opleiding in cijfers

Hoeveel studenten volgen deze opleiding? Welk diploma behaalden deze studenten in het secundair? Hoelang doen studenten over het behalen van het diploma? Lees hier de antwoorden!

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden