Bachelor na bachelor

Buitengewoon Onderwijs

60 studiepunten, Werken en studeren combineren mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een bachelor-of masterdiploma

Je vorige bachelor- of masteropleiding nog niet helemaal afgerond?

In bepaalde gevallen mag je al (deels) starten in deze opleiding. Neem contact op met de trajectbeheerder.

Praktijkvoorwaarden deeltijds traject: 

Werk je in een school voor buitengewoon onderwijs? Dan zet je je job in als praktijk voor de opleiding.

Werk je als ondersteuner? Dan realiseer je gemiddeld 4 lesuren per week praktijk (als vrijwilliger) in een school voor buitengewoon onderwijs en zet je je job als ondersteuner (gemiddeld 3 lesuren per week) in als tweede deel van je praktijk.

Werk je (nog) niet in een school voor buitengewoon onderwijs? Dan realiseer je praktijk als vrijwilliger in een school voor buitengewoon onderwijs naar keuze gedurende gemiddeld 7 lesuren per week.

De opleiding voorziet daarnaast kansen om  te verdiepen en te verbreden in andere (internationale) praktijkcontexten.

Deze opleiding volgen via afstandsonderwijs of een examencontract? 

Wij hebben geen traject in afstandsonderwijs en ook een examencontract is niet mogelijk.

Kan ik vrijstellingen krijgen? 

De opleiding bouwt verder op de competenties die je hebt verworven in je vooropleiding. Dit betekent dat de opleiding op regelmatige basis overlegt met de collega’s uit deze opleidingen om het programma af te stemmen. We streven naar een verdieping en verbreding van deze competenties.

Indien je in je vooropleiding bepaalde keuzevakken of –stages hebt gevolgd die rechtstreeks te maken hebben met de inhouden uit deze opleiding, dan kom je mogelijks in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s). EVK’s zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen.

Ben je in het bezit van een masterdiploma orthopedagogiek, psychologie, logopedie, educatieve studies en realiseerde je een aansluitende stage van minimum 100u in een school voor buitengewoon onderwijs? Dan verwerf je een vrijstelling voor lerend netwerk 2. Neem contact op met de trajectbeheerder om dit te formaliseren. 

Vrijstellingen kan je vanaf komend academiejaar digitaal aanvragen. 

Verder studeren? 

Wil je na deze opleiding de bachelor-na-bachelor in het onderwijs: Zorgverbreding en remediërend leren volgen of omgekeerd? Dat is mogelijk via een geïndividualiseerd traject. Je bent dan voor ongeveer de helft van het traject vrijgesteld. 

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden