Bachelor na bachelor

Buitengewoon Onderwijs

60 studiepunten, Werken en studeren combineren mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Trajecten op maat

A. MODELTRAJECTEN

Je kan kiezen tussen twee modeltrajecten: 

  1. Het deeltijds traject
  2. Het voltijds traject

1. Het deeltijds traject

Als je in het buitengewoon onderwijs werkt, is het avondtraject wellicht de beste keuze. De opleiding is dan gespreid over vier semesters of twee academiejaren (of 5 semesters bij een februaristart).​ Praktijkervaring kan je opdoen in de school voor buitengewoon onderwijs waar je al werkt. De sessies vinden elke woensdagavond plaats van 17.30 tot 21.00 uur en worden aangevuld met verschillende opdrachten in zelfstudie. 

Studenten die in het onderwijs werken via een andere werkgever dan een school van het Departement Onderwijs (bv. CLB, schoolopbouwwerk, MPI, semi-internaat, centrum voor basiseducatie, K-dienst kinder- en jongerenpsychiatrie,…) kunnen specifieke vragen over praktijkmogelijkheden richten aan de opleidingscoördinator.

Werk je nog niet in het buitengewoon onderwijs en wil je toch het avondtraject volgen? Dat is geen probleem. Je gaat dan zelf op zoek naar een school voor buitengewoon onderwijs waar je minstens één dag per week als vrijwilliger kan werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. 

Onze studenten combineren de opleiding vaak met een voltijdse job of een gezin. We houden daar rekening mee door het aantal contacturen te beperken en die op vaste momenten te plannen. 

Naast de contactmomenten bestaat een opleidingsonderdeel ook uit praktijk en taken in zelfstudie. Die opdrachten zijn ook afgestemd op mensen die werken en studeren combineren. 

 

2. Het voltijds traject 

Wil je graag voltijds verder studeren? Je kunt dan het voltijds traject volgen, verspreid over twee semesters (1 academiejaar)of 3 semesters bij een februaristart.

De mentor als mede-opleider 

Het voltijdse traject vereist een goede communicatie en intensieve samenwerking tussen de volgende 3 betrokken partners:

  1. De student als verantwoordelijke voor zijn eigen leertraject. 
  2. De opleidingsschool die de opleiding inhoudelijk vormgeeft vanuit de praktijk, met als belangrijkse actoren de directie en de mentor.
  3. Arteveldehogeschool die instaat voor het onderbouwen van de praktijk met theoretische inzichten.

Het eerste deel van de week ga je aan de slag in een basis- of secundaire school. Daar zal je intensief begeleid worden door een ervaren collega, je mentor. Deze werkplekschool kies je zelf uit een door ons aangeboden lijst van partnerscholen. Daarnaast volg je ook les op woensdagavond van 17.30 tot 21.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Weekschema (eind september - eind mei) 

Spreiding werkplekscholen 

Klik hier om te bekijken in welke regio's de beschikbare werkplekscholen zich bevinden. 

Procedure toewijzing werkplekscholen 

Je kunt als student binnen het voltijds traject zelf een werkplekschool selecteren uit het aanbod.

Concreet zal dit als volgt verlopen:

Alle ingeschreven studenten kunnen vanaf begin september (exacte datum zal later gecommuniceerd worden) een praktijkplaats selecteren via Smart (digitaal systeem).

Alle informatie hierover kan je na inschrijving terugvinden op het digitaal portaal, Dinar. Tegelijk zullen er ook duidelijke instructies gegeven worden m.b.t. het selecteren van één school. We vragen om tijdens het selectieproces  je voorkeur te motiveren, dit is zeer belangrijk i.f.v. de definitieve goedkeuring. 

Vanaf midden september zal de opleiding de selectie van de studenten bekijken en waar mogelijk goedkeuren. Dit betekent dus dat je praktijkplaats pas definitief is nadat de opleiding dit heeft bevestigd. Een selectie biedt geen garantie dat je aan deze plaats zult toegewezen worden. 

Heb je vragen over deze procedure?

Contacteer dan de teamleader Sofie Michels (sofie.michels@arteveldehs.be

 


B. Het februaritraject

Kon je om een of andere reden je studie niet starten in september? Ligt je huidige opleiding je niet en wil je overstappen naar onze opleiding. Dan is de start in februari misschien iets voor jou.

Het februaritraject duurt 1,5 jaar voor het voltijds traject en 2,5 jaar voor het deeltijds traject en start de laatste woensdag van januari met een introductie en de eerste woensdag van februari met de eerste bijeenkomst.
Er zijn steeds 2 infodagen voorzien binnen Arteveldehogeschool voor februaristarters.  Informatie omtrent de infodagen kan je steeds op deze pagina terugvinden.  

Heb je vragen over het februaritraject? Contacteer dan de teamleader Sofie Michels (sofie.michels@arteveldehs.be).  


C. Traject op maat 

Het is ook mogelijk om een traject op maat samen te stellen. Wil je de opleiding spreiden over meerdere semesters of ben je specifiek geïnteresseerd in bepaalde opleidingsonderdelen? Vraag dan vooraf zeker meer informatie op.


D. Lesbevoegdheid verkrijgen in het onderwijs? 

Wil je lesgeven in het Buitengewoon Onderwijs? Wil je kunnen tewerkgesteld worden in leerkrachturen als ondersteuner?

In het kleuteronderwijs? 

In het lager onderwijs? 

In het secundair onderwijs? Check zeker ons combinatietraject met de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.

Check hier alle mogelijkheden. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden