Inspirerende activiteiten

Schoolontwikkelaars getuigen over hun proces van schoolontwikkeling. 
 

  • 20 februari 2018 - Engagement aangaan op school: het werkgroepen-beleid nieuw leven inblazen

    Géraldien Meirlaen legt met een gemotiveerde kerngroep de eerste stenen van een nieuw beleid rond engagement op school. Engagement van leerkrachten, maar onrechtstreeks ook van leerlingen. De fusie van de Bernardusscholen in Oudenaarde, zorgt voor een schaalvergroting van 800 naar 1800 leerlingen. Het is een hele uitdaging om iedereen in dit nieuwe verhaal (opnieuw) betrokken te krijgen. Het ultieme doel is een gedragen visie die zichtbaar is in de schoolwerking, en voor bezieling en motivatie zorgt. 
    Campus Brusselsepoort - 19.30 tot 21.30 uur - Kostprijs: 10 euro  - Schrijf je hier in.

 

  • 17 april 2018 - Van eiland naar wij - land: samen bouwen aan een visie over onderwijs en opvoeding op onze school

    Stéfanie Van der Haegen ontwikkelt met het hele schoolteam en de directie een vernieuwde visie voor Vrije Basisschool De Papaver in Adegem. De ingrediënten van dit boeiend veranderingstraject? Het creëren van een gedeelde kijk op onderwijs en opvoeding, de zoektocht naar gemeenschappelijke taal, en het onderdompelen van de hele school- en klaswerking in dit nieuwe perspectief.  
    Campus Brusselsepoort - 19.30 tot 21.30 uur - Kostprijs: 10 euro  - Schrijf je hier in.