Inspirerende activiteiten

Schoolontwikkelaars getuigen over hun proces van schoolontwikkeling. 
 

 • 20 februari 2018 - Engagement aangaan op school: het werkgroepen-beleid nieuw leven inblazen

  Géraldien Meirlaen legt met een gemotiveerde kerngroep de eerste stenen van een nieuw beleid rond engagement op school. Engagement van leerkrachten, maar onrechtstreeks ook van leerlingen. De fusie van de Bernardusscholen in Oudenaarde, zorgt voor een schaalvergroting van 800 naar 1800 leerlingen. Het is een hele uitdaging om iedereen in dit nieuwe verhaal (opnieuw) betrokken te krijgen. Het ultieme doel is een gedragen visie die zichtbaar is in de schoolwerking, en voor bezieling en motivatie zorgt. 
  Kostprijs: 10 euro  - Schrijf je hier in. 
   

 • 20 maart 2018 - Op weg naar een geïntegreerde, multiculturele zorg

  Tom Boeve, zorgcoördinator en lid van het gok-kernteam van het Sint-Jozefsinstituut in Oostende (een secundaire school voor technisch en beroepsonderwijs) zoekt samen met collega’s naar antwoorden op de uitdagingen van vandaag. Hun wens om een interculturele school te worden waar leerlingen ‘mogen zijn, mogen leren en mogen proberen’, krijgt handen en voeten in een vaak bochtig maar krachtig en duurzaam veranderingsproces. Positief en divers.
  Kostprijs: 10 euro  - Schrijf je hier in. 

 • 17 april 2018 - Van eiland naar wij - land: samen bouwen aan een visie over onderwijs en opvoeding op onze school

  Stéfanie Van der Haegen ontwikkelt met het hele schoolteam en de directie een vernieuwde visie voor Vrije Basisschool De Papaver in Adegem. De ingrediënten van dit boeiend veranderingstraject? Het creëren van een gedeelde kijk op onderwijs en opvoeding, de zoektocht naar gemeenschappelijke taal, en het onderdompelen van de hele school- en klaswerking in dit nieuwe perspectief.  
  Kostprijs: 10 euro  - Schrijf je hier in.