Onze aanpak

Deze bachelor-na-bacheloropleiding telt 60 studiepunten. Het modeltraject duurt drie jaar in avondonderwijs. ​Je kan deze opleiding uiteraard combineren met een job. Wie dat wenst, kan de opleiding spreiden over meer dan drie jaar of combineren met een job in alle onderwijsniveaus. 

De lessen vinden plaats op woensdagavond van 17.30 tot 21.30 uur. (Pauze van 19.15 tot 19.45 uur).
De opleiding kan ook over meer jaren gespreid worden.

Naast hoor- en werkcolleges omvat de opleiding praktijkopdrachten, literatuur, zelfstudie en échte praktijk op de werkvloer. De praktijk kan samenvallen met het uitoefenen van je eigen betaalde job in het onderwijs.

Op het einde van elk semester worden de competenties gemeten aan de hand van praktijkgerichte beoordelingstaken.

Hoe werken we precies? 

We proberen op een interactieve manier samen te werken met ruimte voor inbreng van eigen voorkennis en ervaringen.
Het delen van eigen verhalen is een belangrijke stap in het proces om inzicht te krijgen in de eigen praktijk en
vervolgens als groep op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven om de kwaliteit binnen je school te verbeteren. 

Aansluitend op die eigen inbreng, ligt de nadruk op een boeiend theoretisch gedeelte.
We zorgen voor een constructieve sfeer waarin talent en expertise de erkenning krijgen die ze verdienen. 

Naast de hoor- en werkcolleges omvat deze opleiding praktijkopdrachten, literatuur, zelfstudie en ervaring op de werkvloer.

Op welk onderwijsniveau is deze opleiding gericht? 

De opleiding focust op alle organisaties in en rond onderwijs: gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten, ...