Bachelor na bachelor

Zorgverbreding en Remediërend Leren

60 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Trajecten op maat

MODELTRAJECTEN

Je kan kiezen tussen twee modeltrajecten: 

  1. Het deeltijds traject
  2. Het voltijds duaal traject

1. Het deeltijds traject

Als je in het  gewoon onderwijs werkt, is het deeltijds traject wellicht de beste keuze. De opleiding is dan gespreid over vier semesters of twee academiejaren (of 5 semesters bij een februaristart vanaf 2020). Praktijkervaring kan je opdoen in de school waar je al werkt. De sessies vinden plaats op woensdagavond van 17.30 tot 21.00 uur en worden aangevuld met verschillende opdrachten in zelfstudie. 

Studenten die in het onderwijs werken via een andere werkgever dan een school van het Departement Onderwijs (bv. CLB, schoolopbouwwerk, MPI, semi-internaat, centrum voor basiseducatie, K-dienst kinder- en jongerenpsychiatrie,…) kunnen specifieke vragen over praktijkmogelijkheden richten aan de opleidingscoördinator.

Werk je nog niet in het onderwijs en wil je toch het avondtraject volgen? Dat is geen probleem. Je gaat dan zelf op zoek naar een school waar je minstens één dag per week als vrijwilliger kan werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. 

Onze studenten combineren de opleiding vaak met een voltijdse job of een gezin. We houden daar rekening mee door het aantal contacturen te beperken en die op vaste momenten te plannen. 

Naast de contactmomenten bestaat een opleidingsonderdeel ook uit praktijk en taken in zelfstudie. Die opdrachten zijn ook afgestemd op mensen die werken en studeren combineren. 

 

2. Het voltijds duaal traject 

Wil je graag voltijds verder studeren? Je kunt dan het duaal traject volgen, verspreid over twee semesters (1 academiejaar) of 3 semesters bij een februaristart vanaf 2020.

Wat is duaal onderwijs? 

Duaal onderwijs is een onderwijsvorm waarin de opleiding gegeven wordt vanuit een samenwerkingsverband tussen de hogeschool en de opleidingsschool. Beide opleidingspartners leiden de student samen op. De student leert al werkend, waardoor theorie en praktijk met elkaar versmelten.

Duaal onderwijs vereist een goede communicatie en intensieve samenwerking tussen de volgende 3 betrokken partners:

  1. De student als verantwoordelijke voor zijn eigen leertraject. 
  2. De opleidingsschool die de opleiding inhoudelijk vormgeeft vanuit de praktijk, met als belangrijkse actoren de directie en de mentor.
  3. De Arteveldehogeschool die instaat voor het onderbouwen van de praktijk met theoretische inzichten.

Het eerste deel van de week ga je aan de slag in een basis- of secundaire school. Daar zal je intensief begeleid worden door een ervaren collega, je mentor. Deze opleidingsschool zal door ons worden geselecteerd na je inschrijving en digitale intake. Daarnaast volg je ook les op woensdagavond van 17.30 tot 21.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Weekschema

Spreiding opleidingsscholen

Klik hier om te bekijken in welke regio's de beschikbare opleidingsscholen zich bevinden. 

Procedure toewijzing opleidingsscholen

Je kunt als student binnen het duaal traject zelf een opleidingsschool selecteren uit het aanbod.

Concreet zal dit als volgt verlopen:

Alle ingeschreven studenten kunnen vanaf begin september 2019 (exacte datum zal later gecommuniceerd worden) een praktijkplaats selecteren via Smart (digitaal systeem).

Alle informatie hierover kan je na inschrijving terugvinden op het digitaal portaal, Dinar. Tegelijk zullen er ook duidelijke instructies gegeven worden m.b.t. het selecteren van één school. We vragen om tijdens het selectieproces  je voorkeur te motiveren, dit is zeer belangrijk i.f.v. de definitieve goedkeuring. 

Vanaf midden september 2019 zal de opleiding de selectie van de studenten bekijken en waar mogelijk goedkeuren. Dit betekent dus dat je praktijkplaats pas definitief is nadat de opleiding dit heeft bevestigd. Een selectie biedt geen garantie dat je aan deze plaats zult toegewezen worden. 

Heb je vragen over deze procedure?

Contacteer dan de instroomverantwoordelijke via Jente.Hugaert@arteveldehs.be 


B. Het februaritraject

Kon je om een of andere reden je studie niet starten in september? Ligt je huidige opleiding je niet en wil je overstappen naar onze opleiding. Dan is de start in februari misschien iets voor jou.

Het februaritraject duurt 1,5 jaar voor het voltijds traject en 2,5 jaar voor het deeltijds traject en start op woensdag 29 januari 2020 met een introductie en op dinsdag 5 februari 2020 met de eerste bijeenkomst.
Er zijn twee infomomenten: donderdag 19 december 2019 en donderderdag 30 januari 2020 van 18.00  - 20.00 uur op campus Brusselsepoortstraat.

Alle informatie is terug te vinden op pagina 8 (voltijds) en pagina 10 (deeltijds) van onze opleidingsfolder

Heb je vragen over deze procedure? Contacteer dan de instroomverantwoordelijke via Jente.Hugaert@arteveldehs.be 


C. Traject op maat 

Het is ook mogelijk om een traject op maat samen te stellen. Wil je de opleiding spreiden over meerdere semesters of ben je specifiek geïnteresseerd in bepaalde opleidingsonderdelen? Vraag dan vooraf zeker meer informatie op.


D. Lesbevoegdheid verkrijgen in het onderwijs? 

Wil je les geven in het gewoon of buitengewoon onderwijs? Wil je kunnen tewerkgesteld worden in leerkrachturen als ondersteuner of zorgcoördinator? Check dan hier de mogelijkheden.