Profiel van Arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool 

als verantwoordelijke voor de gehele opleiding van de student en 
als verantwoordelijke in het ondersteunen van de opleidingsschool in haar begeleiding van de student

Mentorenopleiding

Eerstejaarsmentor

Tweedejaarsmentor

 

 

 

Opgeleide mentor (3e jaar)

 

Praktijkbegeleiding en ondersteuning

  • De trajectcoach als aanspreekpunt voor de student en de opleidingsschool.
  • Een tussentijdse evaluatie van de praktijk op de opleidingsschool.

Inhoudelijke ondersteuning

Op uitnodiging toegang aan mentoren en directies tot relevante hoorcolleges en werksessies die het opleidingsteam aan de studenten aanbiedt.