Bachelor

Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk, Werken en studeren combineren mogelijk, Starten in februari mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Campus Sint-Amandsberg

Ontvang je brochure per post of via e-mail.
Benieuwd hoe het campusleven eruitziet volgend academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Hoe ziet je opleiding eruit?

Meer weten over de vakken die je zal volgen? Onze huidige studenten vertellen je er alles over op onze online infomarkt .

Een groot deel van je opleiding bestaat uit stages, aan praktijkervaringen geen gebrek dus. Eén dag per week heb je geen les, maar ga je samen met enkele medestudenten naar dezelfde stageplek. Daar krijg je opdrachten die gelinkt zijn aan wat je die week hebt geleerd. Het voordeel van zo’n ‘lintstage’ is dat je je stageplek grondig leert kennen en echt deel wordt van het team. Elk jaar heb je ook langere stages. In het eerste jaar beginnen we met twee blokken van twee weken, in het derde jaar heb je vijftien weken stage aan een stuk. Daarna ben je volledig klaar om als kleuteronderwijzer aan de slag te gaan.  

Je hebt 17 uur les per week. Daarbij komen uiteraard nog de praktijkopdrachten en taken. Ook de verworven kennis moet je nog instuderen. Alles samen reken je best op een 40-tal uur per week. De groepen tellen 30 tot 35 studenten. Soms krijgen enkele groepen samen les in de aula, voor andere vakken wordt de groep in twee gesplitst. 

Belangrijk: Als je je wil inschrijven voor deze opleiding, moet je een verplichte instaptoets afleggen. Deze toets is echter niet bindend, iedereen mag en kan zich daarna inschrijven voor de opleiding. 

Opleidingsprogramma en opleidingslijnen

Het opleidingsprogramma is opgebouwd rond drie opleidingslijnen. Die zorgen verspreid over de drie jaar voor samenhang.

lijn: Begeleiden van kinderen: We leren van hoe kleuters leren.

  • Je leert in het eerste jaar naar kleuters te kijken en daarbij staan het spontane spel en de exploratiedrang van kleuters centraal. Je krijgt een hele rugzak mee om warm en positief om te gaan met alle kleuters. Je verkent en verdiept je daarnaast in de 'muzische talen' (beeld, muziek, bewegingsexpressie en drama) en in 'wereldverkennende' vakken (beweging, wereldoriëntatie, Nederlands en wiskundige initiatie) om in te spelen op de betrokkenheid en het welbevinden van kleuters.
  • Vertrekkend vanuit interesses van kleuters bouw je in het tweede jaar aan een boeiende en krachtige leer- en leefomgeving voor alle kinderen. Je leert hoe je kan nagaan wat elke kleuter nodig heeft en speelt hierop in.
  • In het derde jaar verleg je de focus naar hoe je stap voor stap, in samenwerking met ouders en anderen, alle kleuters nauw opvolgt en kunt laten groeien in hun ontwikkeling. Daarnaast maak je bewuste keuzes om je rol als leerkracht verder te verdiepen, in vakken als 'muzisch meesterschap' en 'onderzoekend leren'. Zo verken je er de mogelijkheden om je expertise in te zetten buiten het schoolgebeuren (bv. opera, bibliotheek, kinderboerderij,…)

lijn: Samen school maken in de samenleving: Met het venster op de wereld.

  • Deze lijn bereidt je voor om met kleuters en gezinnen, in alle maten en vormen, positief om te gaan.
  • Je ervaart hoe jij het verschil kan maken voor kleuters in onze steeds evoluerende maatschappij. Zo ga je in het tweede jaar thuis voorlezen aan jonge kinderen uit diverse gezinnen.
  • Je krijgt daarnaast de kans om samen met internationale studenten over het muurtje te kijken. Als je dit wenst, kan je zelfs een korte verkennende stage in een Europese stad lopen.
  • In je derde jaar steek je de handen uit de mouwen en kies je zelf welk langdurig engagement je opneemt in de samenleving.

lijn: Professionaliseren: Niet doen zonder denken, niet denken zonder doen.

Stage en Leer-Krachtgroepen gaan hand in hand in deze lijn.

  • In het eerste semester van elk opleidingsjaar ga je  één dag per week naar de stageschool. Hierdoor ontstaat er een grote wisselwerking tussen praktijk en theorie. Je leert met andere woorden op de werkplek.  In het tweede semester van elk jaar zijn er ook langere stageperiodes voorzien. 
  • In het eerste jaar krijg je de kans om kinderen in verschillende leeftijdsgroepen te leren kennen.
  • In het tweede jaar bouw je steeds zelfstandiger een krachtige leeromgeving uit voor de kleuters in jouw stageklas en in het derde jaar groei je uit tot een krachtige starter.

Een vaste stagebegeleider vanuit de opleiding is op regelmatige basis aanwezig op de stageschool en werkt heel nauw samen met het team van de stageschool.  In de Leer-Krachtgroepen sta je, in kleine groepen met medestudenten, stil bij welke leerkracht je wenst te worden, hoe je  de praktijk kan onderzoeken en vernieuwen, hoe je taalvaardigheid optimaal vorm kan krijgen binnen zo'n proces,… 

 

 

Downloaden